Veiligheidspromotie

Veiligheidspromotie is een set van middelen, processen en procedures die wordt gebruikt om de luchtvaartveiligheid te ontwikkelen, te onderhouden en te verbeteren door bewustmaking en gedragsverandering.

 

Veiligheidspromotie omvat de ontwikkeling van een aantal producten en acties zoals rapporten en technische publicaties, bulletins, folders en posters, audiovisueel materiaal, werksets, handleidingen, richtlijnen en apps alsook de organisatie van conferenties, veiligheidsevenementen en campagnes. Veiligheidspromotie handelt eveneens over het delen van “best practices” door de overheid en de industrie. Veiligheidspromotie kan ook bijdragen tot de verspreiding van ontwikkelingen in de regelgeving.

 

Belgische veiligheidsbrochures

BCAA Aviation Safety Information Leaflets (ASIL)

Airspace Infringement Leaflets for General Aviation

Airspace Infringement Questionnaire

 

EASA

EASA publiceert op haar website veiligheidspromotiemateriaal en organiseert ook conferenties over veiligheidspromotie.

 

Safety Management International Collaboration Group (SMICG)

De Safety Management International Collaboration Group is een samenwerkingsverband tussen diverse regelgevende overheden voor het bevorderen van een gemeenschappelijk begrip van veiligheidsprogramma’s en veiligheidsbeheerssystemen.

De leden van de SMICG:

  • werken samen met internationale organisaties zoals ICAO en civiele luchtvaartautoriteiten op het vlak van gemeenschappelijke SMS / SSP onderwerpen;
  • delen hun opgedane ervaringen met de luchtvaartsector;
  • moedigen de progressie aan van een geharmoniseerde SMS.

Meer info over de SMICG en hun brochures vindt u op SKYbrary.