Safety Management International Collaboration Group (SMICG)

De Safety Management International Collaboration Group is een samenwerkingsverband tussen diverse regelgevende overheden met het oog op het bevorderen van een gemeenschappelijk begrip van veiligheidsmanagementbeginselen en -voorschriften en het vergemakkelijken van de uitvoering ervan in de internationale luchtvaartgemeenschap.

De leden van de SMICG:

  • werken samen aan gemeenschappelijke SMS / SSP onderwerpen;
  • delen opgedane ervaringen;
  • moedigen de progressie aan van een geharmoniseerd SMS;
  • delen informatie met de luchtvaartsector;
  • werken samen met internationale organisaties zoals ICAO en civiele luchtvaartautoriteiten die SSP / SMS hebben ingevoerd of ermee bezig zijn.

Meer info en hun brochures vindt u op SKYbrary.