Rechtstreekse melding aan het Directoraat-generaal Luchtvaart

De rechtstreekse melding van voorvallen aan het directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) door personen tewerkgesteld bij een luchtvaartorganisatie, kan plaatsvinden indien de verslaggever geen vertrouwen heeft in het meldingssysteem van de luchtvaartorganisatie. Melden via het rapportagesysteem van de luchtvaartorganisatie wordt echter als de normale wijze van melden beschouwd.

 

De rechtstreekse melding van voorvallen aan het DGLV kan gebeuren via het Europees rapporteringsportaal: http://www.aviationreporting.eu/ en door vervolgens het veld “…on my personal behalf” aan te klikken en gebruik te maken van het online of offline meldingsformulier.

 

Anoniem melden van voorvallen is mogelijk. Om het DGLV toe te laten meer informatie over het gemelde voorval in te winnen of de verdere opvolging van het  rapport mogelijk te maken, is het aanbevolen dat verslaggevers hun contactgegevens invullen (naam, telefoonnummer, e-mailadres).

 

Het directoraat-generaal Luchtvaart garandeert de vertrouwelijkheid van de toegestuurde voorvalmeldingen.

 

Meer informatie vindt u terug in hoofdstuk 5 van circulaire CIR/MAS01.