Melding door private piloten

De verplichte melding van voorvallen aan het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) is eveneens van toepassing op gezagvoerders van privaat uitgebate luchtvaartuigen (private piloten).


De melding van voorvallen aan het DGLV gebeurt via het Europees rapporteringsportaal op volgend adres: http://www.aviationreporting.eu/ en door vervolgens het veld “…on my personal behalf” aan te klikken en gebruik te maken van het online of offline meldingsformulier.


Anoniem melden van voorvallen is mogelijk. Om het DGLV toe te laten meer informatie over het gemelde voorval in te winnen of de opvolging van het  rapport mogelijk te maken, is het aanbevolen dat private piloten hun contactgegevens in het rapport invullen (naam, telefoonnummer, e-mailadres). Het Europees rapporteringsportaal stuurt een pdf-kopie van het rapport aan alle private piloten die hun e-mailadres hebben verstrekt.


Indien gewenst kan de private piloot het voorval aan het DGLV melden via het veiligheidsbeheersysteem van de vliegclub of vliegschool waarbij hij is aangesloten.


De verplichting tot het melden van bepaalde voorvallen vormt geen beletsel voor private piloten om elk ander voorval te melden dat zij als belangrijk voor de luchtvaartveiligheid beschouwen.

 

Meer informatie vindt u terug in hoofdstuk 5 van circulaire CIR/MAS01.