Opvragen van informatie van het Europees Centraal Register (ECR) van voorvallen

Alle in de Europese Unie verzamelde veiligheidsinformatie die afgeleid is uit voorvalmeldingen, worden in het Europees Centraal Register opgeslagen. Belanghebbenden (zie bijlage 3 van de circulaire CIR/MAS-01) kunnen toegang vragen tot bepaalde informatie in het Europees Centraal Register, met inachtneming van de vertrouwelijkheidsvoorschriften met betrekking tot de informatie en van de anonimiteit van de betrokken personen. Meer informatie vindt u terug in hoofdstuk 7 van de circulaire CIR/MAS-01 over het melden, onderzoeken en opvolgen van voorvallen in de burgerluchtvaart.

 

Verzoeken om in het Europees Centraal Register opgenomen veiligheidsinformatie worden ingediend door middel van dit formulier:

Alle verzoeken worden aan het Directoraat-generaal Luchtvaart toegestuurd via BCAA.Safety.Promotion@mobilit.fgov.be.