Melden van voorvallen

De toepassing van de Verordening (EU) Nr. 376/2014 inzake het melden, onderzoeken en opvolgen van voorvallen in de burgerluchtvaart vereist dat de Belgische luchtvaartsector het directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) inlicht over alle mogelijke voorvallen.

 

De bedoeling van het melden van voorvallen is de gerapporteerde informatie te gebruiken om het niveau van de luchtvaartveiligheid in stand te houden of te verbeteren en niet om schuld of aansprakelijkheid vast te stellen. Het ligt niet in de bedoeling onopzettelijke schendingen van de reglementering te straffen die aan het licht komen omwille van meldingen, uitgezonderd de gevallen welke te maken hebben met opzettelijk wangedrag of belangrijk plichtsverzuim.

 

De Europese Commissie heeft een aantal brochures en folders gepubliceerd om het melden van voorvallen te promoten. Deze brochures en folders vindt u terug in de rubriek “More about Just Culture” op de website van het Europees rapporteringsportaal (http://www.aviationreporting.eu/).

 

Meer informatie over het melden van voorvallen aan het DGLV vindt u terug in de circulaire CIR/MAS-01.