Belgisch luchtvaartveiligheidsprogramma en veiligheidsbeleid van het directoraat-generaal Luchtvaart

Eén van de taken van de Belgische staat is het creëren van een omgeving waarin de luchtvaartsector zijn activiteiten kan uitvoeren op het hoogst mogelijke veiligheidsniveau. Iedere lidstaat is volgens de Bijlagen van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie van de Verenigde Naties (United Nations International Civil Aviation Organization: ICAO) verplicht een nationaal veiligheidsprogramma uit te werken, het te actualiseren en te handhaven.

Het Belgisch luchtvaartveiligheidsprogramma bestaat uit 4 belangrijke componenten:

  • het veiligheidsbeleid en –doelstellingen;
  • het veiligheidsrisicobeheer;
  • de verzekering van de luchtvaartveiligheid;
  • de veiligheidspromotie. 

De belangrijkste doelstelling van het veiligheidsbeleid is de luchtvaartsector en het directoraat-generaal Luchtvaart aanzetten tot de ontwikkeling en instandhouding van een veiligheidscultuur voor de Belgische burgerluchtvaart.

De uitvoering van het Belgisch veiligheidsprogramma heeft eveneens geleid tot de redactie en realisatie van het Belgisch veiligheidsplan.