CSAM

transport_aerien_banner

CSAM: voor beveiligde toegang van online diensten

 

CSAM, een beveiligde toegang

De toegang tot de online diensten van het Aviation Portal of Droneguide verloopt via CSAM of de identiteitskaart (eID). De FOD voorziet een veilige toegang via eID, de Itsme-app of sms.

 

Als u een organisatie vertegenwoordigt, heeft u een account bij CSAM nodig. CSAM is de officiële toegangspoort tot de online diensten van de federale overheid. 

  • Kijk na of uw organisatie bij CSAM is geregistreerd en wie in uw organisatie de toegangen beheert; 
  • Als deze formaliteiten in orde zijn, kan de toegangbeheerder beveiligde toegangen toekennen aan medewerkers in de organisatie; 
  • Het beheer van deze toegangen, bijvoorbeeld wanneer een medewerker de organisatie verlaat, is de verantwoordelijkheid van de organisatie en de beheerder. DGLV kan dit niet voor u doen.

 

Beheer van de rollen in CSAM

Het principe van rollenbeheer binnen de CSAM omgeving is gebaseerd op een hoofdtoegangsbeheerder en toegangsbeheerders binnen de organisatie. 

 

De hoofdtoegangsbeheerder 

  • wordt per organisatie aangesteld door de wettelijk vertegenwoordiger van de organisatie. 
  • kan bijkomende toegangsbeheerders aanstellen binnen de organisatie voor één of meerdere domeinen (bv.: mobiliteit, financiën, economie,…). 
  • kan rollen toekennen aan medewerkers binnen de organisatie zodat zij een aantal online diensten kunnen gebruiken.

 

Binnen uw organisatie zou reeds een (hoofd)toegangsbeheerder aangesteld moeten zijn.

 

Indien dit niet zo is, gelieve de procedure beschreven op volgende link te volgen zodat jullie toegangsbeheerder zo snel mogelijk gekend is. (https://www.csam.be/nl/beheer-toegangsbeheerders.html )

 

Meer informatie en een handleiding vindt u op www.CSAM.be