Externe samenwerking

De Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO)

De ICAO, een gespecialiseerde instelling van de Verenigde Naties, werd in 1944 gecreëerd ter bevordering van een veilige en overzichtelijke ontwikkeling van de internationale burgerluchtvaart in de wereld.

Om een internationale standaardisatie van de luchtvaart te verzekeren, worden door de ICAO normen en regels vastgelegd voor:

  • veiligheid;
  • beveiliging;
  • efficiëntie;
  • ordelijkheid van de luchtvaart;
  • bescherming van het luchtvaartmilieu.

De ICAO vormt bovendien het samenwerkingsinstrument tussen de 191 verdragsluitende staten in alle domeinen van de burgerluchtvaart. De ICAO Raad (ICAO Council) stelt de normen en aanbevelingen vast die de navigatie regelen (Standards and Recommended Practices of SARP).

De Europese Unie

De EU vormt een politiek en economisch partnerschap tussen 27 landen die een groot deel van het Europese continent bedekken en is uniek in de wereld. De efficiëntie van transportsystemen is cruciaal voor het concurrentievermogen van de Europese bedrijven op het wereldtoneel.

De liberalisering van het luchtverkeer vertaalt zich in:

  • een intensivering van de concurrentie;
  • een daling van de tarieven;
  • een verhoging van het aantal verbindingen tussen de lidstaten.

Het gemeenschappelijk Europees luchtruim van de EU zal bijdragen tot de instandhouding van deze trend. Het trans-Atlantische verkeer werd eveneens geliberaliseerd: op basis van de Open Skies overeenkomst die gesloten werd tussen Europa en de Verenigde Staten kan elke luchtvaartmaatschappij opstijgen op een luchthaven naar keuze in Europa en doorvliegen naar om het even welke Amerikaanse stad.

De Luchtcomponent van Defensie (COMOPSAIR)

De Luchtcomponent van Defensie neemt actief deel aan de vergaderingen die gepland worden door internationale organisaties zoals de Verenigde Naties, de EU en de NAVO. Ze onderhoudt bovendien bevoorrechte relaties met het directoraat-generaal Luchtvaart in haar hoedanigheid van regulator evenals met Belgocontrol en het MUAC-centrum in het kader van deze laatste zijn operationele activiteiten, waardoor een coördinatie tussen burgerlijke en militaire overheden wordt verzekerd.