DG Scheepvaart

Nieuw digitaal afsprakensysteem voor bemanning vissersvaartuigen. Lees meer