2.15 Moeten werknemers die in het buitenland wonen ook worden opgenomen in de enquête? Hoe deze in te vullen in tabel 3.2?

Ja, de inlichtingen voor de werknemers die in het buitenland wonen, moet u  ook verzamelen. Dit is  volgens dezelfde regels als voor andere werknemers, maar met gebruik van de fictieve postcode "9876".