National Access Point (NAP)

Changed
09/01/2023

Het verzamelen van gegevens over transportinfrastructuur, verkeer en verplaatsingen is onontbeerlijk om geïntegreerde oplossingen te kunnen bieden die beantwoorden aan de behoeften van de eindgebruiker en zo te komen tot een duurzamere mobiliteit. 

De verschillende transportactoren – openbaar of particulier – zijn verplicht de gegevens van hun diensten en netwerken die nodig zijn voor de passagiersinformatie, ter beschikking te stellen.  Die gegevens worden opnieuw gebruikt door de multimodale reisinformatiediensten.  

In België is het toegangsportaal dat onder impuls van de ITS-stuurgroep ontwikkeld werd het Nationaal Toegangspunt of NAP (National Access Point). 

Wat is het Nationaal Toegangspunt (NAP)? 

Het gaat om een portaal dat de toegang tot gegevens over het personenvervoer in België centraliseert. De gegevens zijn afkomstig van openbare en particuliere actoren. Aanbieders van reisinformatiediensten en makers van digitale kaarten kunnen met behulp van NAP-gegevens multimodale reisplanners ontwerpen. Die vergemakkelijken binnen de Europese Unie de verplaatsingen van deur tot deur en bevorderen de modal shift naar andere vervoerswijzen. 

Het ontwikkelen van die instrumenten is een Europese verplichting en elke lidstaat moet een NAP beheren. Dat kan verschillende vormen aannemen, zoals een databank, een datawarehouse, een datamarkt, een archief, een register, een webportaal of soortgelijke structuur. 

Wat is de bedoeling van het NAP? 

Het hoofddoel is de toegang tot alle beschikbare gegevens over het vervoer in België en de Europese Unie te centraliseren. Elke lidstaat ontwikkelt een NAP dat de voor zijn land beschikbare gegevens omvat, waarbij het uiteindelijke doel is geografische continuïteit binnen de Europese Unie mogelijk te maken.  

Welke organisaties zijn betrokken bij het NAP in België? 

Meer dan 70 organisaties zijn actief op het Nationaal Toegangspunt en er zullen er nog veel bijkomen. Het gaat om een samenwerking tussen:  

  • federale overheidsdiensten en -bedrijven (FOD Mobiliteit en Vervoer, NMBS, Infrabel, …) 
  • gewestelijke overheidsdiensten en -bedrijven (Brussel Mobiliteit, Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn, de TEC, de MIVB, ...)  
  • privé-instanties zoals aanbieders van deelauto's, luchtvaartmaatschappijen of busbedrijven die gespecialiseerd zijn in langeafstandsreizen 

Wie beheert het NAP? 

Het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) is belast met het beheer van het Belgische NAP-platform (genaamd Transportdata), op vraag en voor rekening van de ITS-stuurgroep. Transportdata.be is dan ook de site waar datasets geregistreerd worden en via een reeks metadata toegankelijk gemaakt worden. 

Bekijk onze verklarende video of ga naar de website www.transportdata.be. 

Project NAPCORE 

Ieder land van de Europese Unie staat voor vergelijkbare uitdagingen bij het verwezenlijken van zijn NAP. Gegevens verzamelen en onderhandelen met particuliere leveranciers van gegevens en/of technologische spelers die wereldwijd actief zijn, behoren tot de vele uitdagingen waarmee de lidstaten geconfronteerd worden. Op dat gebied lijkt een samenwerking op Europees niveau de beste aanpak te zijn. Het project NAPCORE - National Access Point Coordination Organisation for Europe is in die geest van raadpleging en samenwerking opgezet.  

Doel van het project NAPCORE is een gecoördineerd Europees NAP-netwerk tot stand te brengen op basis van geharmoniseerde governance, architectuur, interoperabiliteit, normen en diensten. Het project is medio 2021 van start gegaan en gaat door tot eind 2024. De FOD Mobiliteit en Vervoer neemt actief deel aan dit project en is ook verantwoordelijk voor de Belgische coördinatie binnen de ITS-stuurgroep.

Contact

Contact Fields
Contact

SPF Mobilité et Transports
Direction générale Politique de Mobilité durable et Ferroviaire
Direction Mobilité
Rue du Progrès 56  
1210 Bruxelles

E-mail : its@mobilit.fgov.be 
Tél : +32 (0)2 277 31 79