Fietsen

Changed
15/09/2023

De FOD Mobiliteit en Vervoer hecht veel belang aan fietsers in het kader van een meer duurzame mobiliteit. De dienst informeert, sensibiliseert en coördineert het federale fietsbeleid. Daarnaast besteedt de FOD Mobiliteit en Vervoer bijzondere aandacht aan de sensibilisering over de voordelen van de fiets als actieve vervoerswijze. 

Voordelen van de fiets  

Fietsen heeft veel voordelen

Het lichamelijk en geestelijk welzijn verbeteren 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beveelt aan om dertig minuten per dag te bewegen om gezond te blijven. Regelmatig fietsen helpt om dit doel te bereiken en om fysiek fitter te blijven. Tegelijkertijd worden de risico’s op hart- en vaatziekten, diabetes en obesitas verminderd. 

Fietsen bevordert ook het geestelijk welzijn door endorfine vrij te maken en het niveau van serotonine te verhogen. Deze moleculen beïnvloeden met name de gemoedstoestand, energie en vermoeidheid. 

Tijd winnen 

De fiets wordt gezien als het snelste vervoermiddel om zich binnen een straal van twee tot vijf kilometer in de stad te verplaatsen. Door te fietsen wint u tijd omdat u geen parkeerplaats moet zoeken en niet in de file staat. 

Kosten besparen 

In vergelijking met de auto kunt u kosten besparen door te fietsen. De kosten voor aankoop, onderhoud en verzekering van fietsen zijn namelijk veel lager. Bepaalde fiscale voordelen kunnen ook worden toegekend als de fiets voor woon-werkverplaatsingen wordt gebruikt.  

Fietsstatistieken 

U kunt de volledige statistieken over fietsverplaatsingen op onze website raadplegen: 

Intermodaliteit  

In het algemeen worden vouwfietsen gratis toegelaten op alle openbaar vervoer: trein, bus, metro, tram, enzovoort. Dit bevordert de intermodaliteit, dat wil zeggen het gebruik van verschillende vervoerswijzen bij eenzelfde verplaatsing. 

Als u een niet-opvouwbare fiets gebruikt, zijn de vervoersmodaliteiten afhankelijk van de operator. Meer informatie vindt u op de onderstaande pagina’s: 

BE CYCLIST: Het eerste federale Actieplan ter Promotie van de Fiets

In haar regeerakkoord heeft de federale regering zich ten doel gesteld een ambitieuze modal shift te bewerkstelligen. Actieve mobiliteit en met name fietsen spelen daarbij een centrale rol. Gezien de positieve effecten op de gezondheid, de economie en het klimaat hebben alle regeringsleden samen een Actieplan ter Promotie van de Fiets opgesteld, zoals dat ook in andere Europese regio’s en landen wordt gedaan. Be Cyclist, het Actieplan ter Promotie van de Fiets, bestaat uit maatregelen die uitsluitend gebaseerd zijn op federale bevoegdheden, elk binnen de bevoegdheid van zijn/haar minister of staatssecretaris.

Dit plan moet een schaalsprong mogelijk maken in de promotie van het fietsgedrag, aangezien er ook op federaal niveau veel mogelijkheden zijn om een versnelling hoger te schakelen. Aangezien elke minister en staatssecretaris binnen zijn/haar eigen bevoegdheid hefbomen heeft om het fietsen aan te moedigen, zijn deze hefbomen in de vorm van concrete, positieve en stimulerende maatregelen in het plan opgesomd en opgenomen. Fietsen moet voor iedereen mogelijk, toegankelijk, veilig en vanzelfsprekend zijn.

Voor het volledige plan: Be Cyclist - Fietsactieplan

Voor de eindevaluatie: Be Cyclist - Eindevaluatie

Webinar “Met de fiets naar het werk: beleid en praktijk” (15 juni 2021)

Programma

Bekijk het webinar

Fietsverenigingen 

Verschillende verenigingen behartigen vandaag de dag de belangen van fietsers, en zetten zich in voor hun welzijn. Hier is een niet-limitatieve lijst: 

  • Gracq: de onderzoeks- en actiegroep van dagelijkse fietsers. Vertegenwoordigt de fietsers in Franstalig België en verdedigt hun belangen. 
  • Pro Velo: een vzw die fietsers ondersteunt, fietsonderricht geeft en het fietsbeleid in Wallonië en Brussel begeleidt.   
  • Fietsersbond: groep die de fietsers in Vlaanderen en Brussel vertegenwoordigt.  
  • ECF: Europese Fietsersbond. Heeft tot doel de fiets als vervoer- en als recreatiemiddel te bevorderen.  

Voor specifieke vragen, raadpleeg onze fietsambtenaren

 

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid
Directie Mobiliteit
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : dirmobsec@mobilit.fgov.be 
Tel. : +32 (0)2 277 38 79