Elektrische fietsen

Changed
09/11/2023

Gebruiken Belgen vaak elektrische fietsen? 

De elektrische fiets is een groot succes in België. Samen met Nederland heeft ons land de hoogste verkoop van elektrische fietsen per duizend inwoners in de Europese Unie. Dankzij de actieve steun van zowel de federale als de regionale overheden hebben fietsen met trapondersteuning namelijk een spectaculaire ontwikkeling doorgemaakt. Zo werd ons land een van de Europese leiders op dit gebied. 

Belangrijkste bevindingen van onze enquête “Fietsgebruik in België” zijn:

Het gebruik van de fiets, al dan niet elektrisch, neemt in alle gewesten toe;

De gebruiker van een elektrische fiets maakt meer fietsverplaatsingen, over langere gemiddelde afstanden los van de reden voor de verplaatsing, dan de gebruiker van een niet-elektrische fiets;

Voor elektrische fietsen is er geen verschil in het gebruik tussen mannen en vrouwen;

We zien een sterke stijging van het gebruik van elektrische fietsen in de leeftijdsgroep tot 36 jaar ten opzichte van 2019;

Elektrisch fietsen wordt door hun gebruikers als een gezonde lichaamsactiviteit gezien;

Meer mensen overwegen in de komende twee jaar een aankoop van elektrische fiets dan van een niet-elektrische fiets;

 

Is de Belgische fietsinfrastructuur geschikt voor elektrische fietsen? 

België beschikt over een kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur die voldoet aan de behoeften van elektrische fietsen dankzij: 

Wat zijn de voordelen van de elektrische fiets? 

Wat lichaamsbeweging betreft, biedt de elektrische fiets dezelfde voordelen als de klassieke fiets. Volgens een Zwitserse studie waarnaar de Gracq verwijst (enkel beschikbaar in het Frans), verbeteren elektrische fietsen namelijk de cardiorespiratoire capaciteiten van de fietser, op een manier die vergelijkbaar is met fietsen zonder ondersteuning. Ze vergemakkelijken ook de door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aanbevolen doelstelling om dertig minuten per dag te bewegen. 

Naast fysieke voordelen biedt de elektrische fiets nog andere voordelen

 • Hij is gemakkelijk te gebruiken, in alle omstandigheden. 
 • Hij is ideaal voor zowel oudere als jongere mensen. 
 • Hij vermindert de moeilijkheden in verband met afstand, reliëf en wind. 
 • Als alternatief voor de auto is hij minder duur en milieuvriendelijker.  
 • Hij is gemakkelijk om te stallen. 
 • Hij zorgt ervoor dat u de spitsuren op het openbaar vervoer kunt vermijden. 
 • Hij zorgt ervoor dat u een luchtje kunt scheppen. 

Welke types elektrische fietsen zijn er? 

Er zijn drie types fietsen met trapondersteuning: 

 • elektrische fiets (≤ 250 W en ≤ 25 km/u) 
 • gemotoriseerde fiets (≤ 1000 W en ≤ 25 km/u) 
 • speedpedelec (≤ 4000 W, ≤ 45 km/u en verplichte inschrijving) 

Zijn er premies voor gebruikers van elektrische fietsen? 

Onder bepaalde voorwaarden kunt u premies voor de aankoop van een elektrische fiets krijgen. Als uw werkgever het toestaat, kunt u ook vergoedingen of een bedrijfsfiets krijgen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze pagina Fiscale voordelen en fietspremies

Contact

Contact Fields
 • Voor specifieke vragen over duurzame mobiliteit kunt u contact opnemen met :
  FOD Mobiliteit en Vervoer 
  Directie Duurzame mobiliteit en spoorbeleid
  Vooruitgangstraat 56
  1210 Brussel

  E-mail : DirMobSec@mobilit.fgov.be
  Tel. : +32 (0) 2 277 38 79 

 • Voor vragen in verband met het Verkeersreglement en de verkeersveiligheid kunt u contact opnemen met :
  FOD Mobiliteit en Vervoer
  Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid

  Vooruitgangstraat 56
  1210 Brussel

  E-mail : info@mobilit.fgov.be