Verslagen van enquêtes woon-werkverkeer

Changed
07/02/2023

Inleiding

De enquêtes over het woon-werkverkeer zijn federale enquêtes die door de FOD Mobiliteit en Vervoer worden georganiseerd en die om de drie jaar plaatsvinden. Als gevolg van de covid-19-gezondheidscrisis werd de enquête van 2020 met een jaar uitgesteld.

Zij hebben betrekking op de woon-werkverplaatsingen van alle werknemers die in dienst zijn van een onderneming (publiek of privaat) of een overheidsdienst in België die gemiddeld meer dan 100 personen in dienst heeft.

Het verslag 2021

De federale diagnostiek van het woon-werkverkeer vond in 2021 voor de 6de keer plaats sinds 2005. Wegens de COVID-19-gezondheidscrisis werd de uitrol van de enquête met een jaar uitgesteld. De enquête vond plaats tussen 1 juli 2021 en 31 januari 2022.  

Alle werkgevers, private en publieke, die minstens 100 werknemers in dienst hebben, moesten een vragenlijst invullen voor elk van hun vestigingseenheden waar minstens 30 mensen tewerkgesteld zijn. In totaal namen 3.598 verschillende werkgevers deel, goed voor 9.731 vestigingseenheden en 1,6 miljoen betrokken werknemers. Hieronder volgen de belangrijkste conclusies.

Belangrijkste trends

  1. Het fietsgebruik explodeert over het hele land, met een modaal aandeel van 14,1% tijdens de woon-werkverplaatsingen en een stijging van +26,3% ten opzichte van 2017. Het aantal fietsers varieert sterk per regio maar stijgt overal, voornamelijk in de steden.
  2. De impact van de COVID-19-gezondheidscrisis is voelbaar op verschillende vlakken:
    • Het openbaar vervoer, en dan vooral de trein, heeft te lijden onder de gezondheidscrisis (-11,5% voor trein ten opzichte van 2017 en -6,1% voor metro, tram en bus);
    • Op die manier houdt de wagen stand in het woon-werkverkeer (-0,6%). Het gebruik neemt zelfs licht toe in Wallonië; 
    • De invoering van telewerk in veel sectoren is belangrijk voor een daling van het aantal woon-werkverplaatsingen maar biedt geen sluitend antwoord op de bestaande mobiliteitsvraagstukken.
  3. Werkgevers blijven nog steeds meer en meer maatregelen nemen: zo is de fietsvergoeding zo goed als overal ingevoerd.

Publicaties

Deze tabel geeft een overzicht van alle enquêtes woon-werkverkeer die de FOD Mobiliteit en Vervoer sinds het begin van de enquêtes in 2005 heeft georganiseerd.

Verslag van de enquête 2021 - 2022 

De enquête vond plaats tussen 1 juli 2021 en 31 januari 2022. In totaal namen 3.598 verschillende werkgevers deel, goed voor 9.731 vestigingseenheden en 1,6 miljoen betrokken werknemers.

Verslag van de enquête 2017-2019

De gegevens werden verzameld van 30 juni 2017 tot 31 januari 2018. De werkgevers hebben de enquête online, via een applicatie, ingevuld. In totaal namen niet minder dan 3.951 werkgevers deel, die informatie verzamelden over de mobiliteit van 1.533.428 werknemers (meer dan 1,5 miljoen mensen) verspreid over 11.536 vestigingseenheden.

Verslag van de enquête 2014-2016

De gegevens werden verzameld van 30 juni 2014 tot 31 januari 2015. De werkgevers hebben de enquête online, via een applicatie, ingevuld (op enkele uitzonderingen na). In totaal namen niet minder dan 3.947 verschillende werkgevers deel, die informatie verzamelden over de mobiliteit van 1.530.271 werknemers (meer dan 1,5 miljoen mensen) verspreid over 10.734 vestigingseenheden.

Verslag van de enquête 2011-2013

De gegevens werden verzameld van 30 juni 2011 tot 31 januari 2012. De werkgevers hebben de enquête online, via een applicatie, ingevuld (op enkele uitzonderingen na). In totaal verzamelden de werkgevers informatie over de mobiliteit van 1.491.968 werknemers (bijna 1,5 miljoen mensen) verspreid over 10.071 vestigingseenheden.

Verslag van de enquête 2008-2010

De gegevens werden verzameld van 30 juni 2008 tot 31 januari 2009. De werkgevers hebben de enquête online ingevuld (op enkele uitzonderingen na). In totaal namen niet minder dan 3.816 werkgevers deel, die informatie verzamelden over de mobiliteit van 1.438.227 werknemers (bijna 1,5 miljoen mensen) verspreid over 9.712 vestigingseenheden.

Verslag van de enquête 2005-2007

De gegevens werden verzameld van 30 juni 2005 tot 31 januari 2007. De werkgevers hebben de enquête online ingevuld (op enkele uitzonderingen na). In totaal verzamelden de werkgevers informatie over de mobiliteit van 1.359.908 werknemers (meer dan een miljoen mensen) verspreid over 8.745 vestigingseenheden.

Indien u meer informatie wenst over de gegevens die voor elke enquête werden gebruikt, kunt u per e-mail contact met ons opnemen.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directie Mobiliteit
Dienst Studies en Enquêtes
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail: enquetewwv@mobilit.fgov.be