Federale enquête woon-werkverkeer

Changed
06/02/2023

Wat houdt deze enquête in?

De enquête over het woon-werkverkeer is een federale enquête die door de FOD Mobiliteit en Vervoer wordt georganiseerd en die om de drie jaar plaatsvindt. Zij heeft betrekking op alle ondernemingen en overheidsdiensten in België die gemiddeld meer dan 100 mensen in dienst hebben en betreft de woon-werkverplaatsingen van hun werknemers.

Wat zijn de doelstellingen van deze enquête?

De enquête woon-werkverkeer heeft twee hoofddoelstellingen:

  1. gegevens over het woon-werkverkeer en het mobiliteitsbeleid van ondernemingen in België verzamelen, zodat deze gegevens door de mobiliteitsactoren kunnen worden gebruikt;
  2. het woon-werkverkeer als discussiepunt belichten om ondernemingen aan te moedigen maatregelen te nemen voor een duurzamere en efficiëntere mobiliteit.

Waartoe dienen de resultaten van de enquête?

De resultaten van deze federale enquêtes worden op twee verschillende vlakken gebruikt:

  • Op het vlak van de ondernemingen om acties te initiëren om de toegankelijkheid van hun vestigingen te verbeteren en een duurzamere mobiliteit aan te moedigen.
  • Op een globaler vlak om een zo volledig mogelijke diagnose te stellen van de mobiliteit van werknemers in België en om een instrument te creëren voor de maatschappelijke mobiliteitsactoren (zoals beleidsmakers, vakbonden, experten, enz.).

Welke rol heeft de FOD Mobiliteit en Vervoer?

De FOD Mobiliteit en Vervoer organiseert de enquêtes over het woon-werkverkeer. De dienst Studies en Enquêtes van de directie Mobiliteit stelt de betrokken ondernemingen per e-mail en per post in kennis van de lancering van de enquête en verstrekt hun de applicatie waarop zij de enquête moeten invullen.

De enquête 2021

De laatste enquête woon-werkverkeer vond plaats tussen 30 juni 2021 tot 28 februari 2022. De start van deze federale enquête was gepland voor 2020, maar werd uitgesteld door de gezondheidscrisis als gevolg van het coronavirus.

De resultaten zullen begin februari 2023 worden voorgesteld, gevolgd door de publicatie van het rapport.

De verschillende enquêtes over het woon-werkverkeer 

U vindt de verslagen van de vorige enquêtes over het woon-werkverkeer op de pagina Verslagen enquêtes woon-werkverkeer.

Persoonlijk rapport

Elke werkgever die de enquête over het woon-werkverkeer heeft ingevuld heeft toegang tot zijn persoonlijk rapportDit laatste is beschikbaar voor elk van de vestigingseenheden die de werkgever in de applicatie heeft vermeld.

De verslagen bevatten de cijfers van de vestigingseenheid sinds 2005. Zij geven ook voorbeelden van maatregelen voor duurzame mobiliteit die kunnen worden toegepast afhankelijk van de vestiging en haar resultaten.

Het persoonlijk rapport bevindt zich in de applicatie voor het invullen van de enquête, op het overzichtsblad met alle vestigingseenheden van de onderneming, in de kolom Rapport 2021. Meer info over het inloggen op de applicatie vindt u hier.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directie Mobiliteit
Dienst Studies en Enquêtes
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail: enquetewwv@mobilit.fgov.be