Bedrijfswagen

Changed
21/11/2023

Onder bedrijfswagen wordt in het algemeen verstaan een wagen die door een bedrijf of werkgever aan een werknemer ter beschikking wordt gesteld en die voor privédoeleinden mag worden gebruikt. Deze wagens worden beschouwd als een voordeel in natura voor de werknemer.

Er zijn twee soorten begunstigden van bedrijfswagens: werknemers en bedrijfsleiders. 

 In het eerste kwartaal van 2023 telt het wagenpark 595.000 bedrijfswagens die ter beschikking van werknemers worden gesteld. Dit aantal is de afgelopen 15 jaar gestaag toegenomen en is in die periode meer dan verdubbeld. 

14% van de werknemers heeft een bedrijfswagen, tegenover 7,4% in 2007. Ook het aandeel van deze wagens in het totale wagenpark is toegenomen van 4,7% in 2007 tot 8,6% in 2023. 

Bedrijfswagen

Het volledige verslag is beschikbaar op onze website