Analyse op basis van mobiele telefoongegevens

Changed
07/04/2023

Onder de onderzochte gegevens op het gebied van mobiliteit bevinden zich stroomgegevens. Het doel is om te weten te komen hoeveel mensen zich van de ene plaats naar de andere verplaatsen, indien mogelijk met welk vervoermiddel en op welk tijdstip van de dag. Afgezien van het woon-werkverkeer, dat in verschillende bronnen uitvoerig aan bod komt, zijn de personenstromen in België relatief onbekend. Deze soort informatie kan uit enquêtes worden gehaald, maar grote mobiliteitsenquêtes zijn complex te organiseren en kunnen alleen worden uitgevoerd op relatief kleine steekproeven van de bevolking, waarvan geen gedetailleerde analyse van de personenstromen kan worden gemaakt.

Net als op andere gebieden worden ook op het gebied van mobiliteit steeds vaker "big data" gebruikt als aanvulling op de gebruikelijke gegevensbronnen. Net als andere instellingen is de FOD Mobiliteit en Vervoer begonnen met het testen en analyseren van "big data". Gezien het belang van gegevens over personenstromen en het gebrek aan bronnen voor de evaluatie ervan, is gekozen voor gegevens van mobiele telefonie.

Het volledige verslag van deze analyse is beschikbaar op onze website.