Deontologisch kader

Changed
09/11/2022

Integriteit

Wij waken erover onze opdracht als openbare dienst te vervullen met respect voor de integriteit. Hiertoe hebben we een allesomvattend integriteitsplan ontwikkeld dat we ten uitvoer brengen en dat ernaar streeft om het vertrouwen van de burgers in onze administratie te ondersteunen en een eerlijke, rechtvaardige en gelijke behandeling van al onze klanten te garanderen.

Een van de sleutelinstrumenten van ons algemeen integriteitsplan berust op de toepassing van het deontologisch kader van de ambtenaren van het federaal administratief openbaar ambt, zoals geregeld door omzendbrief nr. 573 van 17 augustus 2007.

Dit kader bundelt en verduidelijkt  de gemeenschappelijke waarden en gedragsregels. Het is van toepassing op al onze personeelsleden en maakt noodzakelijk deel uit van ons arbeidsreglement.