BREXIT

Het Verenigd Koninkrijk (VK) ging de Europese Unie (EU) verlaten op 29 maart 2019. Ondertussen werd besloten om de datum uit te stellen tot uiterlijk 31 oktober 2019. 
Gelet op de huidige onzekerheden rond de Brexit en de onmogelijkheid om in dit stadium te weten welk scenario van toepassing zal zijn, is het mogelijk dat de informatie op deze website in functie van de politieke gebeurtenissen zal evolueren.

 

Wat als de Brexit er komt met uittredingsakkoord? 

Indien het Britse parlement het definitieve uittredingsakkoord nog goedkeurt dan is de nieuwe datum van de uittreding uiterlijk 31 oktober 2019. Het Britse parlement kan ook eerder een Brexit-akkoord goedkeuren. 

 

Wat als de Brexit er komt zonder uittredingsakkoord? 

Het is nog niet helemaal uitgesloten dat het uittredingsakkoord niet wordt bekrachtigd door het Britse parlement. Zonder deze goedkeuring komt er geen overgangsperiode. We spreken dan van een “harde brexit”. Als het VK geen verkiezingen voor het Europees Parlement organiseert en het terugtrekkingsakkoord niet heeft geratificeerd, is de Brexit-datum 31 mei 2019.
Ondernemingen die transport organiseren van of naar het VK moeten zich voorbereiden zodat er, bij een eventuele harde Brexit, zo weinig mogelijk verstoringen zijn. 

 

Informatie van de FOD Mobiliteit en Vervoer

Luchtvaart

De gevolgen van de Brexit voor de luchtvaart

 Regulation (EU) 2019/494 - certain aspects of aviation safety (PDF, 227.98 KB)

 Regulation (EU) 2019/502 - common rules ensuring basic air connectivity (PDF, 526.83 KB)

 

Wegvervoer

ECMT-vervoersvergunningen (dringende oproep!)

 

Rijbewijs

De gevolgen van de brexit op het rijbewijs

 

Inschrijving van voertuigen

 De gevolgen van de Brexit op de inschrijving (PDF, 200.15 KB)

 

Nuttige links

Reizen tussen het VK en de EU bij een “no deal”:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_1_travel_nl_final.pdf

Europese Commissie

FOD Economie

Douane