BREXIT

Het Verenigd Koninkrijk (VK) verlaat de Europese Unie (EU) op 29 maart 2019.

 

Tot 29 maart 2019 blijft het Verenigd Koninkrijk lid van de Europese Unie en zullen de EU-regels blijven gelden. De EU en het VK hebben ondertussen een voorlopig akkoord bereikt over onder andere een overgangsfase tot 31 december 2020, waarin alle EU-regels blijven gelden. Dit uittredingsakkoord moet echter nog worden bekrachtigd door het Britse parlement.

 

Wat als de Brexit er komt met uittredingsakkoord?

Indien het Britse parlement het definitieve uittredingsakkoord nog goedkeurt vóór 29 maart 2019, zullen de overgangsperiode en de andere afspraken uit het akkoord meteen in werking kunnen treden. De bedoeling is dat de overgangsperiode loopt tot 31 december 2020. Tijdens die overgangsperiode blijven alle huidige EU-regels van kracht voor het VK.

 

Wat als de Brexit er komt zonder uittredingsakkoord?

Het is niet uitgesloten dat het uittredingsakkoord niet wordt bekrachtigd door het Britse parlement. Zonder deze goedkeuring komt er geen overgangsperiode. We spreken dan van een “harde brexit”. Het VK wordt dan op 30 maart een “derde land”, zoals andere landen buiten de EU.

 

Ondernemingen die transport organiseren van of naar het VK moeten zich voorbereiden zodat er, bij een eventuele harde Brexit, zo weinig mogelijk verstoringen zijn.

 

Informatie van de FOD Mobiliteit en Vervoer

Luchtvaart

Pilots: To all holders of a UKCAA pilot license who want to transfer their License (and Medical) to the Belgian CAA

Maintenance engineers (part-66)

 

Wegvervoer

ECMT-vervoersvergunningen (dringende oproep!)

 

Rijbewijs

De gevolgen van de brexit op het rijbewijs

 

Nuttige links

Europese Commissie: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en

FOD Economie: https://economie.fgov.be/nl/brexit-0

Douane https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit