BREXIT

 (update augustus 2019)


Gelet op de huidige onzekerheden rond de Brexit en de onmogelijkheid om in dit stadium (augustus 2019) te weten welk scenario van toepassing zal zijn, is het mogelijk dat de informatie op deze website in functie van de politieke gebeurtenissen zal evolueren.

 

Wat als de Brexit er komt met uittredingsakkoord? 

Indien het Britse parlement het definitieve uittredingsakkoord nog goedkeurt dan is de nieuwe datum van de uittreding uiterlijk 31 oktober 2019.  Dit scenario lijkt vandaag weinig waarschijnlijk. 

 

Wat als de Brexit er komt zonder uittredingsakkoord? 

Zonder deze goedkeuring komt er geen overgangsperiode waarin de situatie ongewijzigd blijft. We spreken dan van een “harde Brexit”. 
Ondernemingen die transport organiseren van of naar het VK moeten zich voorbereiden zodat er, bij een eventuele harde Brexit, zo weinig mogelijk verstoringen zijn. 

 

Ook personen, die wensen te reizen tussen het VK en België, moeten rekening houden met enkele wijzigingen (zie hieronder bij praktische informatie voor reizigers).

 

Informatie van de FOD Mobiliteit en Vervoer

Luchtvaart

De gevolgen van de Brexit voor de luchtvaart

 Regulation (EU) 2019/494 - certain aspects of aviation safety (PDF, 227.98 KB)

 Regulation (EU) 2019/502 - common rules ensuring basic air connectivity (PDF, 526.83 KB)

 

Passagiersrechten

De passagiersrechten kunnen niet langer toegepast worden op de vluchten uitgevoerd door een niet-Europese luchtvaartmaatschappij vertrekkend vanaf een Britse luchthaven en met een luchthaven in de EU als bestemming (volgens Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten). 
 
 
Deze Verordening blijft echter nog steeds van toepassing bij:
  • vluchten uitgevoerd door een communautaire luchtvaartmaatschappij die vertrekken vanop een luchthaven in het Verenigd Koninkrijk met als bestemming een luchthaven in de EU;
  • vluchten uitgevoerd door gelijk welke luchtvaartmaatschappij vanuit de EU naar een luchthaven in het Verenigd Koninkrijk.

 

Transitvisum

Vanaf de dag dat het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat (“Brexit”) zullen bepaalde passagiers die reizen vanuit een niet-EU land naar het Verenigd Koninkrijk via een EU-luchthaven in sommige gevallen een luchthaventransitvisum nodig hebben. 
Voor meer informatie kan u de volgende website raadplegen: https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Luchthavent...

 

Wegvervoer

ECMT-vervoersvergunningen (dringende oproep!)

 

Rijbewijs

De gevolgen van de brexit op het rijbewijs

 

Inschrijving van voertuigen

 De gevolgen van de Brexit op de inschrijving (PDF, 198.1 KB)

 

Praktische informatie voor reizigers (controle douane, paspoort, gezondheid, passagiersrechten, …)

Gedetailleerde praktische informatie over alle aspecten die te maken hebben met reizen tussen het VK en België zijn opgenomen in volgend document van de Europese Commissie: 
https://ec.europa.eu/info/files/travelling_en

 

 

Nuttige links

Reizen tussen het VK en de EU bij een “no deal”:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_1_travel_nl_final.pdf

Europese Commissie

FOD Economie

Douane