Verlenging en hernieuwing van bevoegdverklaringen

Changed
29/09/2023
 • Klasse- en typebevoegdverklaringen, en bevoegdverklaringen voor instrumentvliegen kunt u: 

  • hetzij voor hun vervaldatum verlengen om hun vervaldatum uit te stellen
  • hetzij na hun vervaldatum hernieuwen

  Ook de bijkomende bevoegdverklaringen voor het vliegen in bergachtige gebieden en basisbevoegdverklaringen voor instrumentvliegen kunt u verlengen of hernieuwen. De andere bijkomende bevoegdverklaringen hebben geen vervaldatum en zijn onbeperkt geldig.

  Hoe lang is uw bevoegdverklaring geldig?

  De geldigheid van uw bevoegdverklaring varieert:

  • de type- en klassebevoegdverklaringen voor MEP’s (meermotorige zuigervliegtuigen) zijn 12 maanden geldig
  • de klassebevoegdverklaringen voor SEP’s (eenmotorige zuigervliegtuigen) en TMG’s (gemotoriseerde zweefvliegtuigen) zijn 24 maanden geldig
  • de bevoegdverklaring voor instrumentvliegen is 12 maanden geldig
  • de bevoegdverklaring voor het vliegen in bergachtige gebieden is 24 maanden geldig
  • de basisbevoegdverklaring voor instrumentvliegen is 12 maanden geldig

  Wat moet ik doen als de vervaldatum van mijn bevoegdverklaring binnenkort verstrijkt?

  Als uw bevoegdverklaring binnenkort verstrijkt en u de voorrechten verder wilt blijven uitoefenen, moet u bij een examinator een bekwaamheidsproef aanvragen om uw bevoegdverklaring te verlengen. Opgelet: dat is een test waarvoor u moet slagen. Als u niet slaagt, kunt u de voorrechten van de bevoegdverklaring niet meer uitoefenen.

  U hoeft dus niet van tevoren een proef af te leggen.

  Wat moet ik doen als mijn bevoegdverklaring verstreken is?

  Als uw bevoegdverklaring verstreken is, mag u de voorrechten van die bevoegdverklaring niet langer uitoefenen. U moet dus uw bevoegdverklaring hernieuwen door u, naargelang het geval, bij een erkend opleidingscentrum of een instructeur aan te bieden om die voorrechten terug te krijgen.

  Het centrum of instructeur bepaalt:

  • of u een opfriscursus moet volgen alvorens de bekwaamheidsproef af te leggen
  • of u rechtstreeks een bekwaamheidsproef kunt afleggen om uw bevoegdverklaring te hernieuwen
  1. Opfriscursus

   Opleiding bij een ATO (Approved Training Organisation)

   Om uw bevoegdverklaring te hernieuwen, moet u contact opnemen met een erkend opleidingscentrum (of ATO). Dat centrum gaat na of een opleiding vereist is om de bekwaamheidsproef te kunnen afleggen en bepaalt de inhoud en de duur van de opleiding. De inhoud en de duur hangen van verschillende aspecten af, waaronder:

   • de laatste keer dat u een vliegtuig of helikopter bestuurd hebt
   • uw ervaring
   • de complexiteit van het vliegtuig of de helikopter

   Opleiding bij een ATO (Approved Training Organisation) of een DTO (Declared Training Organisation)

   U kunt zich ook bij een gedeclareerd opleidingscentrum (of DTO) aanbieden als de verstreken bevoegdverklaring:

   • een klassebevoegdverklaring voor eenmotorige vleugelvliegtuigen met zuigermotor (SEP’s) is (met uitzondering van vliegtuigen met een groot prestatievermogen)
   • een klassebevoegdverklaring voor TMG’s is
   • een typebevoegdverklaring voor motoraangedreven helikopters opgenomen in bijlage VIII van Verordening (EU) nr. 1178/2011  (DTO.GEN.110 a - 2 - c) is

   Opleiding bij een ATO, DTO of een instructeur

   Voor een klassebevoegdverklaring voor eenmotorige zuigervliegtuigen (SEP’s) (met uitzondering van vliegtuigen met een groot prestatievermogen) of een klassebevoegdverklaring voor TMG’s die minder dan drie jaar geleden verstreken is, kunt u zich tot een onafhankelijke instructeur richten.

  2. Bekwaamheidsproef

   Zodra u uw opleiding afgerond hebt, ontvangt u van uw opleidingscentrum of instructeur een certificaat van voltooiing.

   U moet dat certificaat aan uw examinator voorleggen alvorens u uw bekwaamheidsproef aflegt.

  3. Hernieuwing van uw bevoegdverklaring

   Wanneer u voor uw bekwaamheidsproef geslaagd bent, kan uw examinator de hernieuwing van uw bevoegdverklaring op uw vergunning vermelden, op voorwaarde dat de bevoegdverklaring op de vergunning staat.

   Als uw examinator dat niet doet of als de bevoegdverklaring niet meer op de vergunning vermeld staat, moet u een aanvraagformulier invullen en opsturen naar de dienst Vergunningen van het DG Luchtvaart, zodat die dienst de bevoegdverklaring op uw vergunning kan vermelden.

 • Hoe vraagt u een hernieuwing van uw bevoegdverklaring aan?

  U moet de dienst Vergunningen van het DG Luchtvaart een aanvraagformulier voor hernieuwing van de bevoegdverklaring bezorgen:

  Bij het aanvraagformulier voegt u de volgende documenten toe:

  • een kopie van uw vergunning
  • een kopie van uw door een erkend opleidingscentrum (ATO of Approved Training Organisation), een gedeclareerd opleidingscentrum (DTO of Declared Training Organisation) of een instructeur afgeleverd certificaat van voltooiing
  • een kopie van het Part-FCL-certificaat van de examinator (als de examinator niet door het DG Luchtvaart erkend werd)
  • een kopie van de vergunning van de instructeur in het geval van de hernieuwing van uw klassebevoegdverklaring voor SEP’s (eenmotorige vleugelvliegtuigen met zuigermotor) of TMG’s (motorzweefvliegtuigen).

  Hoe hernieuw ik een bevoegdverklaring als ik die ook op een buiten Europa uitgegeven vergunning heb?

  Als u in het bezit bent van een geldige type- of klassebevoegdverklaring voor een in een derde land afgeleverde ICAO-vergunning en u dezelfde bevoegdverklaring op een PART-FCL-vergunning ​​(EASA of Europees) wilt hernieuwen:

  • bent u niet verplicht om contact op te nemen met een opleidingscentrum of een instructeur
  • moet u een bekwaamheidsproef afleggen bij een examinator

  Vul dit hernieuwingsformulier in en stuur het naar de dienst Vergunningen van het DG Luchtvaart met de volgende aanvullende documenten:

  • een kopie van uw paspoort of een in een van de lidstaten van de Europese Unie afgeleverde identiteitskaart
  • een kopie van het Part-FCL-certificaat van uw examinator (als de examinator niet door het DG Luchtvaart erkend werd)

  Geldigheid van uw bevoegdverklaring

  Als het hernieuwingsformulier niet ingevuld is door de bevoegde autoriteit of de operator waarvoor u vliegt, kan het DG Luchtvaart uw bevoegdverklaring niet aanvaarden en moet u contact opnemen met een opleidingscentrum (ATO of DTO) of een instructeur, naargelang van het geval.

Contact

Contact Fields

FAQ

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Vergunningen
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : bcaa.lic.dir@mobilit.fgov.be