Vergunning recreatief piloot (LAPL)

Changed
18/07/2023
 • Een vergunning van recreatief piloot voor vliegtuigen en helikopters, ook LAPL of Light Aircraft Pilote Licence genoemd, is een vergunning voor recreatievluchten. Met deze vergunning hebt u geen recht op een vergoeding voor een vlucht, tenzij u vlieginstructeur bent.

  Tot lichte luchtvaartuigen (Light Aircraft) behoren eenmotorige zuigervliegtuigen en -helikopters met een startmassa van hoogstens 2.000 kg die geschikt zijn voor het vervoer van maximaal drie passagiers.

  Om een aanvraag voor een vergunning van recreatief piloot in te dienen, moet u:

  • 17 jaar of ouder zijn
  • een opleiding in een luchtvaartschool (erkend opleidingscentrum) gevolgd hebben
  • geslaagd zijn voor de theoretische examens op PPL-niveau
  • geslaagd zijn voor het praktische examen op LAPL-niveau
  • in het bezit zijn van een medisch attest van klasse LAPL, 1 of 2

  De vergunning van recreatief piloot is uitsluitend geldig in Europa, dat wil zeggen in de landen die lid zijn van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA).

  Hoe een aanvraag indienen?

  Om een vergunning van recreatief piloot aan te vragen bezorgt u het volgende:

  • het ingevulde aanvraagformulier
  • aanvullende documenten
  1. Vul het aanvraagformulier in

   Het aanvraagformulier voor een vergunning van  recreatief piloot hangt af van het type van luchtvaartuig waarmee u vliegt:

  2. Verzamel de aanvullende documenten

   Voeg de volgende documenten toe:

   • een kopie van uw paspoort of van uw identiteitskaart (uitgegeven door een lidstaat van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte) met een pasfoto
   • een kopie van uw medisch attest klasse LAPL, klasse 1 of klasse 2, in overeenstemming met Part-MED
   • een kopie van de resultaten van uw theoretische examens (als u ze niet bij het DG Luchtvaart afgelegd hebt)
   • een kopie van het getuigschrift van de Approved Training Organisation (ATO) of Declared Training Organisation (DTO)  met de erkenning van de opleidingscursus (als de ATO of DTO niet bij het DG Luchtvaart erkend of gedeclareerd werd)
   • een kopie van het door uw examinator verstrekte rapport van het praktijkexamen

   Bijkomende documenten in geval van een niet door België erkende examinator

   Alle praktische tests, bekwaamheidsproeven of competentiebeoordelingen moeten afgenomen worden door een examinator die erkend is door een lidstaat van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA). Als de examinator niet door België, maar door een andere lidstaat erkend is, is een kopie van de volgende documenten vereist:

   • de vergunning, het medisch attest en de machtiging van die examinator
   • het certificaat van goedkeuring van de simulator als u er een gebruikt hebt
  3. Dien uw aanvraag in

   Met de post

   Stuur het ingevulde aanvraagformulier met de aanvullende documenten met de post naar het volgende adres:

   Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
   Directoraat-generaal Luchtvaart
   Dienst Vergunningen
   Vooruitgangstraat 56
   1210 Brussel

   Aan het onthaal

   U kunt het formulier met de documenten ook afgeven aan het onthaal van de FOD Mobiliteit en Vervoer op hetzelfde adres. Het onthaal is open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 15 uur.

   Via e-mail

   Het is ook mogelijk om uw dossier digitaal in te dienen. Stuur daarvoor het formulier met de documenten in pdf-formaat naar bcaa.lic.dir@mobilit.fgov.be.

  4. Voer de betaling uit

   Zodra uw dossier in behandeling is, ontvangt u via e-mail een uitnodiging om te betalen. Voer de betaling pas uit nadat u de uitnodiging tot betaling ontvangen hebt. Betaal voor een vlotte verwerking van uw dossier elke uitnodiging tot betaling afzonderlijk:

   • met het exacte gevraagde bedrag
   • met de juiste gestructureerde mededeling
   • op het rekeningnummer dat vermeld is in de uitnodiging tot betaling
 • Behandeling van uw aanvraag

  We behandelen uw aanvraag na ontvangst van de betaling. 

  Volledige en ontvankelijke aanvraag

  Uw vergunning wordt op kwaliteit gecontroleerd, ondertekend en verstuurd.

  Onvolledige, niet-ontvankelijke aanvraag of bijkomende vragen

  We nemen telefonisch of via e-mail contact met u op als we vragen hebben over uw aanvraag.

  De huidige behandelingstermijn voor vergunningsaanvragen bij het DG Luchtvaart bedraagt 45 werkdagen. Om uw verzoek te vergemakkelijken, vragen wij u geen herinneringen te sturen.

  Hoeveel kost het om een vergunning van recreatief piloot aan te vragen?

  De volgende tabel bevat de geïndexeerde tarieven voor 2023.

  Vergunning van recreatief piloot

   

  Geïndexeerd bedrag voor 2023 (in euro)

  Afgifte

  200

  Duplicaat

  80

  De betalingsmodaliteiten en de tarieven zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 14 februari 2001

Contact

Contact Fields

FAQ

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Vergunningen
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : bcaa.lic.dir@mobilit.fgov.be