Vergunning lijnpiloot (ATPL)

Changed
18/07/2023
 • Met een vergunning van lijnpiloot, ook ATPL of Airline Transport Pilot Licence genoemd, kunnen vliegtuig- en helikopterpiloten de functie van gezagvoerder uitoefenen op luchtvaartuigen die voor de commerciële luchtvaart gebruikt worden.

  Het is een beroepsvergunning op grond waarvan piloten voor hun vluchten (luchtvervoer van passagiers en goederen) en commerciële activiteiten vergoed kunnen worden. De vergunningen van lijnpiloot maken deel uit van de Europese vergunningen.

  Om een aanvraag voor een vergunning van lijnpiloot in te dienen, moet u:

  • 21 jaar of ouder zijn
  • een theoretische en praktische opleiding in een luchtvaartschool (een erkend opleidingscentrum, namelijk een ATO of Approved Training Organisation) gevolgd hebben
  • geslaagd zijn voor de theoretische en praktische examens op ATPL-niveau
  • in het bezit zijn van een medisch attest van klasse 1
  • voor vliegtuigen: in het bezit zijn van een MPL- of CPL-vergunning en een bevoegdverklaring voor instrumentvliegen
  • voor helikopters: in het bezit zijn van een CPL-vergunning, een bevoegdverklaring meerpiloot helikopter en een opleidingscursus onderlinge samenwerking van de bemanning gevolgd hebben (MCC of Multi Crew Coordination)
  • aantonen dat u over relevante ervaring beschikt

  Hoe een aanvraag indienen?

  Om een vergunning van lijnpiloot aan te vragen bezorgt u het volgende:

  • het ingevulde aanvraagformulier
  • aanvullende documenten
  1. Vul het aanvraagformulier in

   Het aanvraagformulier voor een vergunning van lijnpiloot hangt af van het type van luchtvaartuig waarmee u vliegt:

  2. Verzamel de aanvullende documenten

   Voeg de volgende documenten toe:

   • een kopie van uw paspoort of van uw identiteitskaart (uitgegeven door een lidstaat van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte) met een pasfoto
   • een kopie van uw medisch attest klasse 1, in overeenstemming met Part-MED
   • een kopie van de resultaten van uw theoretische examens (als u ze niet bij het DG Luchtvaart afgelegd hebt)
   • een kopie van het door uw examinator verstrekte rapport van het praktijkexamen
   • een attest met vermelding van het aantal vlieguren dat u als gezagvoerder onder toezicht (PICUS) uitgevoerd hebt (als u voor een niet-Belgische operator werkt)
   • een kopie van uw beperkt certificaat van radiotelefonist.

   Bijkomende documenten in geval van een niet door België erkende examinator

   Alle praktische tests, bekwaamheidsproeven of competentiebeoordelingen moeten afgenomen worden door een examinator die erkend is door een lidstaat van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA). Als de examinator niet door België, maar door een andere lidstaat erkend is, is een kopie van de volgende documenten vereist:

   • de vergunning, het medisch attest en de machtiging van die examinator
   • het certificaat van goedkeuring van de simulator als u er een gebruikt hebt
  3. Dien uw aanvraag in

   Met de post

   Stuur het ingevulde aanvraagformulier met de aanvullende documenten met de post naar het volgende adres:

   Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
   Directoraat-generaal Luchtvaart
   Dienst Vergunningen
   Vooruitgangstraat 56
   1210 Brussel

   Aan het onthaal

   U kunt het formulier met de documenten ook afgeven aan het onthaal van de FOD Mobiliteit en Vervoer op hetzelfde adres. Het onthaal is open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 15 uur.

   Via e-mail

   Het is ook mogelijk om uw dossier digitaal in te dienen. Stuur daarvoor het formulier met de documenten in pdf-formaat naar bcaa.lic.dir@mobilit.fgov.be.

  4. Voer de betaling uit

   Zodra uw dossier in behandeling is, ontvangt u via e-mail een uitnodiging om te betalen. Voer de betaling pas uit nadat u de uitnodiging tot betaling ontvangen hebt. Betaal voor een vlotte verwerking van uw dossier elke uitnodiging tot betaling afzonderlijk:

   • met het exacte gevraagde bedrag
   • met de juiste gestructureerde mededeling
   • op het rekeningnummer dat vermeld is in de uitnodiging tot betaling
 • Behandeling van uw aanvraag

  We behandelen uw aanvraag na ontvangst van de betaling. 

  Volledige en ontvankelijke aanvraag

  Uw vergunning wordt op kwaliteit gecontroleerd, ondertekend en verstuurd.

  Onvolledige, niet-ontvankelijke aanvraag of bijkomende vragen

  We nemen telefonisch of via e-mail contact met u op als we vragen hebben over uw aanvraag.

  De huidige behandelingstermijn voor vergunningsaanvragen bij het DG Luchtvaart bedraagt 45 werkdagen. Om uw verzoek te vergemakkelijken, vragen wij u geen herinneringen te sturen.

  Hoeveel kost het om een vergunning van lijnpiloot aan te vragen?

  De volgende tabel bevat de geïndexeerde tarieven voor 2023.

  Vergunning van lijnpiloot

   

  Geïndexeerd bedrag voor 2023 (in euro)

  Afgifte

  640

  Duplicaat

  80

  De betalingsmodaliteiten en de tarieven zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 14 februari 2001

Contact

Contact Fields

FAQ

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Vergunningen
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : bcaa.lic.dir@mobilit.fgov.be