Koninklijk besluit van 25 mei 1999

datum: do, 01/01/1970

Koninklijk besluit van 25 mei 1999 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden opgelegd voor de toelating tot het luchtverkeer van ultralichte motorluchtvaartuigen

Hier vindt u de wettekst.