FAQ WebDiv

datum: ma, 04/02/2013

 

Wat doet deze toepassing?

Met deze toepassing kunt u, via het internet:

 • voertuigen inschrijven,
 • commerciële kentekenplaten aanvragen of verlengen.

 

Welke voertuigen kunnen worden ingeschreven?

Alle soorten voertuigen (auto's, bestelwagens, motorfietsen, vrachtwagens, enz.) kunnen via deze toepassing worden ingeschreven, behalve oldtimers.

 • Nieuwe voertuigen: alleen de officieel in België gekochte voertuigen worden aanvaard.
 • Tweedehandsvoertuigen: alleen de voordien in België ingeschreven voertuigen worden aanvaard (geen gebruikte moto).

 

Wie kan deze toepassing gebruiken?

Enkel verzekeringmaatschappijen, -makelaars en -agenten en eveneens leasingvennootschappen kunnen voertuigen via het internet inschrijven. Particulieren kunnen hun voertuig niet zelf inschrijven via het internet.

 

Openingsuren?

Online inschrijven is mogelijk 24u/24 en 7d/7.

 

Wat gaat aan de inschrijving via WebDIV vooraf?

Om een voertuig via WebDIV te kunnen inschrijven, heeft de gebruiker van de toepassing de door de aanvrager volledig ingevulde en ondertekende inschrijvingsaanvraag nodig.

 

Wat gebeurt er na de inschrijving?

 • Voor een gewone inschrijving
  De houder van het kentekenbewijs ontvangt het kentekenbewijs en eventueel de nieuwe kentekenplaat thuis.

 

 • Voor de inschrijving onder commerciële kentekenplaten of verlenging ervan

De makelaar of de verzekeraar drukt de bevestiging van de geslaagde inschrijving af en geeft dit aan zijn klant. 

 

Wat te doen met de papieren aanvraag?

De gebruiker verbindt er zich toe na het invoeren van de gegevens van de inschrijvingsaanvraag het originele aanvraagformulier zes maanden bij te houden. De gebruiker verbindt er zich ook toe om dat formulier snel aan de DIV te bezorgen indien, en alleen in dit geval, zij daar specifiek om vraagt. Een elektronische vorm is ook aannemelijk.

Wat te doen met het buitenlandse inschrijvingsbewijs?

Dit laatste wordt aan het overeenstemmende aanvraagformulier gehecht als fysiek document.  Het wordt eveneens gedurende zes maanden bijgehouden. Het moet eveneens aan DIV worden bezorgd als DIV om dit document vraagt.

Wat doet deze toepassing niet?

Deze toepassing sluit de volgende verrichtingen uit:

 • gegevens verbeteren met betrekking tot het voertuig, de houder, het adres, …;
 • een kentekenplaat overdragen tussen echtgenoten, wettelijke samenwonenden of van ouder naar kind;
 • aanvraag van een duplicaat;
 • een tweedehandsmotorvoertuig inschrijven;
 • een taxi met vergunning of een huurvoertuig met chauffeur inschrijven
 • aanvraag tot inschrijving met bijlage (ingevoerde voertuig bvb).

 

Welke voertuigen kunnen niet worden ingeschreven?

 • De voertuigen die een wijziging hebben ondergaan (andere aard, chassisnummer, datum van eerste ingebruikname, enz.)
  • Ofwel zijn er handmatig aangebrachte verbeteringen op het douanerapport of op de rubriek van de technische keuring.
  • Ofwel wordt de wijziging opgemerkt bij vergelijking van de gegevens van de rubriek van de technische keuring met de gegevens vermeld op het laatste kentekenbewijs.
 • Sommige voertuigen waarvan het chassisnummer uit minder dan 17 tekens is samengesteld (“klein chassis”).
 • De tweedehands - motorfietsen of – bromfietsen.
 • De voertuigen waarvoor deze foutmelding verschijnt: “véhicule non immatriculable  / voertuig kan niet worden ingeschreven”

In die gevallen moet de volledige aanvraag op papier naar de DIV worden gezonden.

 

Welke kentekenplaten kunnen niet worden gevraagd?

 • transitplaten, CD, TX- platen (taxi, huurvoertuig met chauffeur), enz.;
 • duplicaat van kentekenplaat

In die gevallen moet de volledige aanvraag op papier naar de DIV worden gezonden.