EETS-gebieden register

datum: ma, 08/06/2015

Datum: 8 juni 2015

In akkoord met  artikel 3 van de Beschikking 2009/750/EG, de toegang eise op national registratie van aanbieders van SET zijn gedefinieerd in "Koninklijk besluit van 20 januari 2014 betreffende de registratie van aanbieders van de Europese elektronische tolheffingsdienst en het nationaal elektronisch register betreffende de Europese elektronische tolheffingsdienst, bl. 9130. http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2014/02/03_1.pdf#Page70

De SET register werd overgedragen aan de Inter regionale instantie Viapass en is toegankelijk hier http://www.viapass.be/nl/download/

Downloaden: