Bewijs van hoofdelijke borgstelling (afneming – vermindering – opzegging)