Connecting Europe Facility – Transport : lancering projectoproep

Op 13 oktober lanceerde de Europese Commissie een nieuwe oproep voor projecten die de kwaliteit van de vervoersinfrastructuur verbeteren. Deze oproep kadert in het programma Connecting Europe Facility – Transport.

 

Voor deze projectoproep heeft de Europese Commissie een budget uitgetrokken van € 1,9 miljard waarvan € 1,1 miljard is voorbehouden voor de lidstaten die in aanmerking komen voor financiering uit het Cohesiefonds. Het overblijvende budget, ongeveer € 800 miljoen, wordt toegekend aan projecten die in om het even welke lidstaat van de Europese Unie worden verwezenlijkt. Er bestaat dus een reële opportuniteit voor de Belgische ondernemingen!

 

Bent u geïnteresseerd? De FOD Mobiliteit en Vervoer treedt op als adviseur voor de ondernemingen die een projectdossiers willen indienen. Meer informatie vindt u hier.