Belgian Civil Drone Council

Belgian Civil Drone Council

Het Kabinet van Minister Bellot nam samen met het Directoraat-Generaal Luchtvaart en luchtverkeersleider skeyes het initiatief om een uitwisselingsplatform op te richten voor continue dialoog over technologische, operationele en regelgevende onderwerpen. Alle partners willen informatie en ervaring uitwisselen en de samenwerking bevorderen om van de Belgische sector van civiele drones een wereldwijde topspeler te maken én de veiligheid te garanderen. 

 

De partners die betrokken werden bij de oprichting van deze Drone Council zijn enerzijds Agoria, Belgian Drone Federation (BeUAS), de Vlaamse dronefederatie EUKA en Skywin, en anderzijds de FOD Mobiliteit en Vervoer (met name het Directoraat-Generaal Luchtvaart), skeyes, de FOD Economie, de geïntegreerde Politie, Defensie en de gewestelijke overheden.

 

Kick-Off Event

Op 2 juli, werd het kick-off event van de Belgian Civil Drone Council (BCDC) georganiseerd in de Toren van Skeyes.

 

Werkgroepen

Om de werking efficiënt te laten verlopen en zoveel mogelijk thema’s te kunnen behandelen, zijn aparte werkgroepen opgericht. Die rapporteren aan het centrale Executive Committee. De Belgian Civil Drone Council kan adviezen of voorstellen overmaken aan de overheidsinstanties en aanbevelingen opstellen voor de sector, maar kan ook eigen evenementen organiseren om zijn activiteiten binnen de sector en bij politieke instanties te promoten.

 

Er bestaat zes werkgroepen:

  • Operations, Regulation and Use, dat alle operationele aspecten met betrekking tot de operaties met drones behandelt en waarvoor de Coordinator is dhr Martin Keller;
  • Airworthiness, dat alle technologische aspecten met betrekking tot de operaties met drones behandelt en waarvoor de Coordinator is dhr Thierry Pâris;
  • Drone Integration, dat de geleidelijke integratie van drones in het bemande luchtverkeer behandelt en waarvoor de Coordinator is dhr Olivier Nicolay;
  • Security & C-UAV, dat alle beveiligingsaspecten met betrekking tot de operaties met drones behandelt en waarvoor de Coordinator is mvr An De Lange;
  • Support & Promotion, belast met alle andere aspecten met betrekking tot de operaties met drones en waarvoor de Coordinator is dhr Yves Schellekens;
  • Innovation, Research & Development, dat voorstellen zal formuleren met betrekking tot onderzoeksprojecten en competentienoden en waarvoor de Coordinator is dhr Patrick Hendrick.

Meer info over de taken van elke Working Group, vindt u hier.

Van de partners en leden wordt een actieve, onbezoldigde deelname verwacht, maar daarnaast is geen financiële inbreng vereist.

 

Oproep aan kandidaten

De Belgian Civil Drone Council heeft uw medewerking nodig om zijn werkzaamheden uit te voeren en zo de Belgische professionele dronesector te promoten.

 

Elke Belgische persoon, organisatie of firma die professioneel actief is in een domein dat behandeld wordt door een werkgroep, kan zich kandidaat stellen om zijn steentje bij te dragen tot de werkzaamheden van deze werkgroep. Als u drone constructeurs, operatoren, opleidingsverstrekkers, professionele dronepiloten of bedrijf,  academische instelling of overheidsdienst die dronetechnologie ontwikkelen en/of gebruiken, aarzel dan niet om tot de Belgian Civil Drone Council toe te treden en stuur dit formulier naar bcdc@mobilit.fgov.be.

De kandidaturen worden door het Secretariaat van de Belgian Civil Drone Council en de Working Group Coordinator van de Working Group waaraan de kandidaat wenst deel te nemen geëvalueerd.