Belgian Civil Drone Council

Belgian Civil Drone Council

 

 

Het Kabinet van Minister Bellot nam samen met het Directoraat-Generaal Luchtvaart en luchtverkeersleider skeyes het initiatief om een uitwisselingsplatform op te richten voor continue dialoog over technologische, operationele en regelgevende onderwerpen. Alle partners willen informatie en ervaring uitwisselen en de samenwerking bevorderen om van de Belgische sector van civiele drones een wereldwijde topspeler te maken én de veiligheid te garanderen. 

 

Lid worden van de BCDC 

Toetreden !

News

30/01/2020 De BCDC doet een aanbeveling aan het DGLV over het ontwerp van een nieuw koninklijk besluit inzake drones 

 

12/02/2020 Het DGLV kondigt het opschorting van theoretische examens vanaf 1 mei 2020 aan

 

28/11/2019 Het BCDC heeft zijn eerste Roadmap aangenomen !

Publicaties

Aanbeveling gericht aan het DGLV van 18 augustus 2021

 

Roadmap BCDC

 

Aanbeveling gericht aan het DGLV van 21 januari 2021

 

Aanbeveling gericht aan het directoraat-generaal Luchtvaart (30 januari 2020)

 

Kick-off BCDC Presentatie

De partners die betrokken werden bij de oprichting van deze Drone Council zijn enerzijds Agoria, Belgian Drone Federation (BeUAS), de Vlaamse dronefederatie EUKA en Skywin, en anderzijds de FOD Mobiliteit en Vervoer (met name het Directoraat-Generaal Luchtvaart), skeyes, de FOD Economie, de geïntegreerde Politie, Defensie en de gewestelijke overheden.


De Belgian Civil Drone Council werd op 2 juli 2019 officieel gelanceerd. Het kan adviezen of voorstellen overmaken aan de overheidsinstanties en aanbevelingen opstellen voor de sector, maar kan ook eigen evenementen organiseren om zijn activiteiten binnen de sector en bij politieke instanties te promoten.

 

Werkgroepen

 

Om de werking efficiënt te laten verlopen en zoveel mogelijk thema’s te kunnen behandelen, zijn aparte werkgroepen opgericht. Die rapporteren aan het centrale Executive Committee. De Belgian Civil Drone Council

 

Er bestaat zes werkgroepen:

·         Operations, Regulation and Use (ORU), dat alle operationele aspecten met betrekking tot de operaties met drones behandelt en waarvoor de Coordinator is dhr Martin Keller;

·         Airworthiness (AW), dat alle technologische aspecten met betrekking tot de operaties met drones behandelt en waarvoor de Coordinator is dhr Thierry Pâris;

·         Drone Integration (INT), dat de geleidelijke integratie van drones in het bemande luchtverkeer behandelt en waarvoor de Coordinator is dhr Olivier Nicolay;

·         Security & C-UAV (C-UAV), dat alle beveiligingsaspecten met betrekking tot de operaties met drones behandelt en waarvoor de Coordinator is mvr An De Lange;

·         Support & Promotion (SP), belast met alle andere aspecten met betrekking tot de operaties met drones en waarvoor de Coordinator is dhr Yves Schellekens;

·         Innovation, Research & Development (IRD), dat voorstellen zal formuleren met betrekking tot onderzoeksprojecten en competentienoden en waarvoor de Coordinator is dhr Patrick Hendrick.

Meer info over de taken van elke Working Group, vindt u hier.

 

Van de partners en leden wordt een actieve, onbezoldigde deelname verwacht, maar daarnaast is geen financiële inbreng vereist.