Working Groups

Working Group 1
Operations, Regulation and Use
Working Group 2
Airworthiness

WG 1 is belast met alle operationele aspecten met betrekking tot operaties met drones. De WG formuleert aanbevelingen en voorstellen om het werk van de professionele marktdeelnemers te vergemakkelijken (voorstellen van standaarddocumenten of documenten ter verbetering bij het beheer van aanvragen, aanbevelingen op het gebied van operaties, bepalen van een gemeenschappelijk Belgisch standpunt…) waarbij er ten alle tijden gezorgd wordt voor een hoog veiligheidsniveau.

De WG is in het bijzonder verantwoordelijk voor de volgende punten:

 • toepassing van de regelgeving op het gebied van de veiligheid;
 • risicoanalyse;
 • ontwikkeling van scenario's;
 • opleiding;
 • opvolgen van regelgevende ontwikkelingen op Europees en internationaal niveau.

 

 

 

 

WG 2 is belast met alle technologische aspecten met betrekking tot de operaties met drones met name bedoeld om het veiligheidsniveau van de operaties met drones te verhogen. De WG formuleert aanbevelingen met betrekking tot de uitrusting van drones, het monitoren van hun luchtwaardigheid, de naleving van de regelgevingseisen en formuleert voorstellen inzage de technologische ontwikkeling van drones alsook van de onderdelen en componenten ervan. De WG kan eveneens voorstellen om projecten op te starten.

De WG is in het bijzonder verantwoordelijk voor de volgende punten:

 • certificeringseisen;
 • onderhoudseisen;
 • ontwikkeling van testzones;
 • opvolgen van normatieve werkzaamheden op gewestelijk, federaal, Europees en internationaal niveau;
 • ondersteuning bij het proces van verklaring van overeenstemming van de drones met de geldende normen;
 • ondersteuning bij het proces om drones op de markt te brengen;
 • opvolgen van technologische ontwikkelingen op Europees en internationaal niveau.
Working Group 3
Drone integration
Working Group 4
Security & C-UAV

WG 3 is belast met alle operationele en technologische aspecten met betrekking tot de geleidelijke integratie van drones in het bemande luchtverkeer.  De WG formuleert aanbevelingen en voorstellen om de operaties van drones in luchtruimen met bemand luchtverkeer te vergemakkelijken.

De WG is in het bijzonder verantwoordelijk voor de volgende punten:

 • gebruik van het luchtruim met name binnen gecontroleerde zones;
 • ondersteuning van de ontwikkeling van BVLOS-vluchten;
 • gebruik van frequenties;
 • UTM en U-Space;
 • volgen van ontwikkelingen op Europees en internationaal niveau.

WG 4 is belast met alle beveiligingsaspecten met betrekking tot de operaties met drones. De WG formuleert aanbevelingen of voorstellen om het openbaar belang te beschermen waarbij er tegelijkertijd gezorgd wordt dat de ontwikkeling van de operaties met drones mogelijk blijft.

De WG is in het bijzonder verantwoordelijk voor de volgende punten:

 • counter-drones maatregelen (C-UAV);
 • bescherming van luchthavens en andere gevoelige locaties tegen drones;
 • cybersecurity;
 • gebruik van drones in noodsituaties;
 • toepassing van de regelgeving op het gebied van de beveiliging (security).
Working Group 5
Support and Promotion
Working Group 6
Innovation, Research & Development

WG 5 is belast met alle andere aspecten met betrekking tot de operaties met drones. De WG formuleert aanbevelingen of voorstellen om de ontwikkeling van de Belgische sector van civiele drones voor professioneel gebruik te ondersteunen en deze professionals, en in bredere zin, het publiek bewust te maken van de verschillende aspecten van deze sector. De WG kan eveneens voorstellen om projecten op te starten, opstellen van forums of andere evenementen te organiseren alsook om informatiedocumenten te publiceren.

De WG is in het bijzonder verantwoordelijk voor de volgende punten:

 • evaluatie en toekomstperspectieven voor de Belgische sector van civiele drones voor professioneel gebruik;
 • stimulering van de Belgische sector van civiele drones voor professioneel gebruik, met inbegrip van communicatieacties;
 • verzekeringen;
 • bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer;
 • Rekening houden met de milieueisen;
 • ondersteuning van de ontwikkeling op internationaal niveau.

WG 6 is belast met het vertalen van de gaps en opportuniteiten die in de Roadmap of in het kader van de werkzaamheden van andere WGs zijn geïdentificeerd naar onderzoeksprojecten en competentienoden. De WG  formuleert daartoe aanbevelingen of voorstellen. De WG kan eveneens voorstellen om projecten of academische innovatieprogramma’s op te zetten.

De WG is in het bijzonder verantwoordelijk voor de volgende punten:

 • analyse van het technologische kader en de maatschappelijke impact van de dronetoepassingen en van het daaraan gerelateerd onderzoek;
 • detecteren van noden en opportuniteiten die door middel van fundamenteel en toegepast onderzoek kunnen leiden tot innovatieve drone toepassingen;
 • opzetten van multidisciplinaire onderzoekstrajecten tussen de verschillende actoren van de sector die vertaald worden naar nieuwe implementeerbare drone-innovaties;
 • definitie van nieuwe opleidingen en nieuwe competentieprogramma’s in functie van toekomstige noden zodat de verworven expertise duurzaam kan worden verankerd.