Zeeschepen identificeren en traceren (LRIT)

Changed
08/12/2022

LRIT is een initiatief van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) om de maritieme beveiliging te verbeteren. LRIT staat voor Long Range Identification and Tracking. Het is met andere woorden een systeem om zeeschepen wereldwijd te identificeren en te traceren. 

Met het LRIT-systeem kunnen schepen gelokaliseerd worden die zich in de buurt van een schip in nood bevinden. Dat verbetert de coördinatie van opsporings- en reddingsoperaties aanzienlijk. 

De LRIT-wetgeving geldt voor: 

 • vrachtschepen met een tonnage boven de 300 ton 
 • passagiersschepen 
 • mobiele boorplatformen op zee 

Hoe werkt LRIT? 

1. LRIT-apparaten aan boord 

Plaatsingsfirma’s erkend door de FOD Mobiliteit en Vervoer plaatsen LRIT-apparaten aan boord van het schip. 

2. Signaleren van positie schip 

De LRIT-apparaten aan boord sturen een signaal uit. Dat bevat de volgende gegevens: 

 • de naam van het schip 
 • de positie van het schip 
 • het tijdstip van de verzending 

Elke overheid verzamelt minstens vier posities per dag voor zeeschepen die onder hun vlag varen. Op aanvraag kan dat tot om de vijftien minuten gebeuren. Een operator aan land kan op afstand de tijdspanne tussen twee opeenvolgende signalen wijzigen.  

3. Opvolging 

Diensten aan land houden toezicht en volgen de vaarbewegingen van de zeeschepen op. 

De gegevens staan ter beschikking via een systeem van nationale, regionale en coöperatieve databanken die verbonden zijn met de internationale LRIT-databank. De LRIT-apparaten aan boord van schepen onder Belgische vlag sturen automatisch gegevens door naar de Europese LRIT-databank. 

Wie heeft toegang tot de gegevens? 

De vlaggenstaat moet de LRIT-gegevens ter beschikking stellen van: 

 • de overheid van het land van bestemming, zodra het schip gemeld heeft een bepaalde haven te willen aandoen 
 • de overheden van de landen die langs de vaarroute liggen, tot op een afstand van duizend zeemijl uit de kustlijn 

Gemachtigde overheden en opsporings- en reddingsdiensten kunnen op verzoek LRIT-gegevens ontvangen. 

De Belgische overheid heeft het recht om LRIT-gegevens van Belgische zeeschepen te beschermen, en indien nodig, de toegang tot die gegevens te weigeren. 

Complementair met AIS 

Het LRIT-systeem is complementair met het AIS-systeem (Automatic Identification System, een volgsysteem voor zeeschepen in kustgebieden). Het is met LRIT nu mogelijk om zeeschepen al enkele dagen voor hun aankomst te traceren en op te volgen. Dichter bij de kust komt het zeeschip binnen het bereik van het AIS-systeem. 

BE-LRIT 

BE-LRIT is de webtoepassing om de LRIT-gegevens van schepen die onder Belgische vlag varen, op te slaan bij de FOD Mobiliteit en Vervoer. Die gegevens kunnen zo eenvoudig visueel beschikbaar gesteld worden voor de Belgische reders en de Belgische kustwacht en partners. 

BE-LRIT is ook verbonden met de Europese LRIT-databank. 

Toegang 

Voor een beveiligde toegang tot BE-LRIT hebt u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Die kunt u aanvragen bij lrit@mobilit.fgov.be

Naar de toepassing BE-LRIT 

Links 

 • Circular 2008/003 Notification on Long-Range Identification and Tracking of Ships (LRIT) compliance 
 • Resolution MSC.202(81) SOLAS amendement, Ch V-19/1 
 • MSC.1/Circ.1296 Guidance on the survey and certification of compliance of ships with the requirement to transmit LRIT information 
 • MSC.1/Circ. 1298 Guidance on the implementation of the LRIT system 
 • MSC.1/Circ.1295 Guidance in relations to certain types of ships which are required to transmit LRIT information on exemptions and equivalents and on certain operational matters 
 • MSC.1/Circ.1299 Transitional arrangements and measures for accelerating the completion of the establishment of the LRIT system 
 • MSC.1-Circ.1307 Guidance on survey and certification of ships with the requirements to transmit LRIT information