Verzekering

Changed
28/05/2024

Bij certificaten van verzekering maken we een onderscheid tussen Belgische schepen en schepen onder vreemde vlag. 

Hoe aanvraag indienen voor Belgisch schip? 

Stappenplan aanvraag: 

  1. Vul het aanvraagformulier in. 
  2. Voeg een verzekeringsattest (Blue Card) bij. 
  3. Verstuur het formulier met het attest naar dgmar.reg@mobilit.fgov.be  

U ontvangt het certificaat van verzekering per email of via de applicatie Navicert indien het schip onder Navicert valt. Indien u het certificaat per gewone post wenst te ontvangen gelieve contact op te nemen met dgmar.reg@mobilit.fgov.be

Hoe aanvraag indienen voor een schip onder vreemde vlag? 

Stappenplan aanvraag: 

  1. Vul het aanvraagformulier in. 
  2. Voeg een verzekeringsattest (Blue Card) bij. 
  3. Voeg facturatiegegevens toe. 
  4. Verstuur het formulier met het attest naar dgmar.reg@mobilit.fgov.be  

U ontvangt het certificaat van verzekering digitaal. Indien u het certificaat van verzekering per gewone post wenst te ontvangen dient u contact op te nemen met dgmar.reg@mobilit.fgov.be

Verzekeringsattest 

Het verzekeringsattest moet aantonen dat de geregistreerde eigenaar voor het schip een verzekering of andere financiële zekerheid heeft, die voldoet aan de nodige vereisten. Elektronische attesten van ‘P&I clubs’ van de ‘International Group of P&I Clubs’ worden ook aanvaard als het DG Scheepvaart het lidmaatschap van het schip kan verifiëren op de website van de club. 

De verzekering of financiële zekerheid moet de aansprakelijkheid van de eigenaar volledig dekken volgens de verschillende betrokken verdragen hieronder vermeld. De verzekering of financiële zekerheid moet uitgaan van een onderneming die gerechtigd is om de verzekering of financiële zekerheid aan te bieden en die voldoende solvabel is. Het DG Scheepvaart aanvaardt zonder bijkomend onderzoek een verzekering van een ‘P&I club’ die lid is van de ‘International Group of P&I Clubs’. 

Betaling 

Voor het certificaat van verzekering voor een schip onder vreemde vlag moet u 174 euro retributie betalen. 

Na verwerking van uw dossier ontvangt u een factuur. Gelieve niet op voorhand te betalen, maar de factuur af te wachten. 

Wijziging certificaten 

Elke wijziging van de gegevens op het certificaat van verzekering (bijvoorbeeld wijziging adres, naam eigenaar…) moet u onmiddellijk aan het DG Scheepvaart melden. U moet dan ook steeds een nieuw certificaat aanvragen. 

Hernieuwing van certificaten 

Elk jaar vervalt een groot aantal certificaten op 20 februari. Aangezien een groot aantal certificaten tegelijk wordt hernieuwd voor die datum, dient u de aanvraag het best tijdig in zodat we de certificaten tijdig kunnen afleveren. 

De verdragen 

Een verzekeringsattest moet aantonen dat de geregistreerde eigenaar voor het schip een verzekering of andere financiële zekerheid heeft, die voldoet aan de vereisten van de verdragen in kwestie. Hieronder vindt u een overzicht van de betrokken verdragen. 

WRC-Verdrag 

Het Internationaal Verdrag van Nairobi inzake de verwijdering van wrakken van 2007. 

Welke schepen: zeeschepen en estuaire schepen met een brutotonnenmaat (GT) van 300 ton of meer. 

BUNKER-Verdrag 

Het Internationaal Verdrag van 2001 inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie. 

Welke schepen: zeeschepen en estuaire schepen met een geregistreerde brutotonnenmaat (GT) van meer dan 1.000 ton. 

CLC-Verdrag 

Het Internationaal Verdrag van 1992 inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie en de bijlage. 

Welke schepen: olietankers die meer dan 2.000 ton olie als cargo vervoeren. 

PAL-Verdrag 

Het Protocol van 2002 bij het Verdrag van Athene van 1974 inzake het vervoer van passagiers en hun bagage over zee.

Welke schepen: schepen met een vergunning om meer dan 12 passagiers over zee te vervoeren.