Registratie, beslag en hypotheek

Changed
22/09/2023

Een zeeschip registreert u in België met een inschrijving in het Belgisch Scheepsregister. Een zeeschip is een schip dat u op zee gebruikt of dat daartoe geschikt of bestemd is. 

Voor de in België geregistreerde zeeschepen kunt u ook een scheepshypotheek of een beslag op het schip laten inschrijven. 

Registratie 

Om een zeeschip onder een vlag te laten varen moet u het laten registreren. In sommige gevallen moet die registratie verplicht in België plaatsvinden, in andere gevallen is de registratie in België optioneel.  

Een registratie in België gebeurt met een inschrijving in het zeeschepenregister. Na de inschrijving krijgt u een certificaat van registratie. Dat geeft u het recht (en de plicht) om de Belgische vlag te voeren. 

De registratie in het zeeschepenregister blijft in principe onbeperkt geldig. U hoeft met andere woorden na verloop van tijd geen verlenging aan te vragen. Eventuele wijzigingen aan de eigenaars- of exploitantgegevens moet u wel melden. Indien nodig, kunt u de inschrijving laten schrappen. 

Verplichte of optionele registratie in België? 

Verplichte registratie 

De registratie in het Belgisch Scheepsregister is verplicht voor zeeschepen die in België in aanbouw zijn. 

Optionele registratie 

De registratie in het Belgisch Scheepsregister is optioneel voor zeeschepen waarvan: 

  • de exploitatie vanuit België gebeurt  
  • de eigenaar of de exploitant hetzij: 
    • een natuurlijke persoon is, die de nationaliteit heeft van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte 
    • een natuurlijke persoon is, die zijn woon- of hoofdverblijfplaats in België heeft  
    • een rechtspersoon is, die zijn werkelijke zetel (= plaats van de statutaire zetel, van het hoofdbestuur of van de hoofdvestiging) heeft in een van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte 
  • de kiellegging (start van de bouw) meer dan 15 jaar geleden gebeurde, als een attest van gelijkvormigheid door de scheepvaartcontrole afgegeven is 

Meer weten? 

U vindt alle info bij ‘Zeeschepenregister’. 

Hypotheek 

U kunt een scheepshypotheek laten vestigen op schepen, schepen in aanbouw en schepen in verbouwing die in het Belgisch Scheepsregister geregistreerd zijn. In België is een scheepshypotheek mogelijk bij authentieke akte (met tussenkomst van notaris) of onderhandse akte (zonder tussenkomst van notaris). De scheepshypotheekakte is alleen tegenstelbaar aan derden als ze in het scheepsregister ingeschreven staat.  

De inschrijving van de scheepshypotheek is vijftien jaar geldig, maar een verlenging is mogelijk voor het einde van die termijn. 

U kunt een hypothecair getuigschrift aanvragen over de hypotheek. 

Meer weten? 

U vindt alle info bij ‘Scheepshypotheek’. 

Beslag 

In België is zowel bewarend als uitvoerend beslag op zeeschepen mogelijk. Bij een bewarend beslag mag u het schip niet van de hand doen (bijvoorbeeld niet verkopen of wegschenken). Bij een uitvoerend beslag kan de inbeslagnemer tot de verkoop overgaan om met de opbrengst de openstaande schuld bij de schuldeisers af te lossen. 

Belgische zeeschepen 

Voor in België geregistreerde zeeschepen kunt u het beslag laten inschrijven in het Belgisch Scheepsregister. Dat geldt zowel voor schepen waarop in België als in het buitenland beslag gelegd werd. 

Er is een inschrijvingstermijn van 15 dagen en een geldigheidsduur van drie jaar, zowel voor een bewarend als een uitvoerend beslag. Een verlenging is mogelijk voor het einde van die termijn. 

Bij de opheffing van het beslag kunt u het beslag laten doorhalen met een onderhandse akte, authentieke akte of met een exploot van opheffing. 

U kunt een getuigschrift aanvragen van de inschrijving van het beslag. 

Buitenlandse zeeschepen 

Voor buitenlandse zeeschepen is het niet mogelijk een beslag in te schrijven in het Belgisch Scheepsregister, aangezien ze niet in België ingeschreven zijn. Voor die schepen kunt u alleen het exploot van beslag laten neerleggen in het register van neerlegging. Ook bij een opheffing van het beslag is een neerlegging van de akte van opheffing mogelijk. 

U kunt een getuigschrift aanvragen van de neerlegging. 

Meer weten? 

U vindt alle info bij ‘Beslag op schepen’.