Tijdelijke helihavens

Changed
27/11/2023
 • U kunt een toelating aanvragen voor een tijdelijke helihaven bij het Directoraat-generaal Luchtvaart. Deze aanvragen zijn nodig voor uitzonderlijke evenementen zoals luchtdopen, filmvluchten, taxivluchten, ... 

  Hoe vraag ik de toelating voor een tijdelijke helihaven voor luchtdopen?  

  U kunt luchtdopen organiseren van op een vliegveld of luchthaven. 
  Voor de meeste luchtdopen worden helikopters ingezet. De luchtdoop kan dan plaatsvinden op een permanent luchtvaartterrein of op een tijdelijke helihaven specifiek voor de luchtdopen. 

  Voor een tijdelijke helihaven voor luchtdopen hebt u een toelating nodig van het Directoraat-generaal Luchtvaart. De aanvraagprocedure en de voorwaarden voor de aanleg en de uitbating van een helihaven worden bepaald door de circulaire GDF-02T. 

  Na onderzoek van de aanvraag krijgt u een toelating (eventueel met voorwaarden of beperkingen), of een weigering.

  Raadpleeg ook de informatie over de machtiging van luchtarbeid en luchtdopen. 

  1. Vul het aanvraagformulier in

  2. Voeg de bijkomende documenten toe

   • Lijst met gemachtigde personen voor het indienen van aanvragen in opdracht van de exploitant. Deze lijst moet ondertekend zijn door de exploitant.
   • Toelating van de burgemeester met dagen en uren van de activiteiten.
   • Toelating eigenaar of huurder van het terrein.
   • Een plan van het NGI, schaal 1 /10000 waarop de FATO/TLOF, de naderings– en opstijgassen en het middelpunt van de FATO (in WGS 84) zijn weergegeven.
   • Een schets van de tijdelijke helihaven ondertekend door een beroepspiloot waarop hij verklaart dat de helihaven voldoet aan de eisen beschreven in de omzendbrief GDF-02-T, deel II, §2.
   • Kopie van de AOC. 
   • Een verklaring van de exploitant van de tijdelijke helihaven waarin staat dat de coördinatie van de activiteiten van de verschillende luchtvaartexploitanten die de luchtdopen uitvoeren gegarandeerd is.
  3. Dien uw aanvraag in

   Stuur minstens tien werkdagen vóór de activiteit het dossier naar bcaa.airfields@mobilit.fgov.be.

  4. Voer de betaling uit

   Zodra uw dossier in behandeling is, ontvangt u via e-mail een uitnodiging om te betalen. Voer de betaling pas uit nadat u de uitnodiging tot betaling heeft ontvangen. Met het oog op een snelle behandeling van uw dossier wordt aangeraden om elke uitnodiging tot betaling afzonderlijk te vereffenen :

   • met het exacte gevraagde bedrag; 
   • met de juiste gestructureerde mededeling; 
   • op het juiste rekeningnummer, zoals vermeld op de uitnodiging tot betaling.
 • Hoe vraag ik toelating voor een tijdelijke helihaven niet bestemd voor luchtdopen? 

  U kunt tijdelijke helihavens ook aanvragen voor andere evenementen zoals taxivluchten, opstijg- en landingsplaatsen voor filmvluchten of als stand-by voor medische hulp bij evenementen.  

  De aanvraagprocedure en de voorwaarden voor de aanleg en de uitbating van een helihaven worden bepaald door de circulaire GDF-02T

  Na onderzoek van de aanvraag krijgt u een toelating (eventueel met voorwaarden of beperkingen), of een weigering.

  1. Vul het aanvraagformulier in

  2. Voeg de bijkomende documenten toe

   • Toelating eigenaar of huurder van het terrein;
   • Toelating van de burgemeester met dagen en uren van de activiteiten;
   • Een kaart op schaal 1/10.000 waarop de details van de helihaven staan: de FATO/TLOF, de opstijgas(sen) alsook de toegangsweg indien de FATO/TLOF gelegen is in een bebouwd gedeelte van een gemeente of stad;
   • Desgevallend, ondertekende verklaring op de schets die aangeeft dat een helikopterpiloot het terrein verkend heeft en bevestigt dat het terrein in overeenstemming is met de bepalingen van de circulaire CIR/GDF-02-T, deel II, §1.
  3. Dien uw aanvraag in

   • Stuur minstens twee weken voor de activiteit het ingevulde formulier naar bcaa.airfields@mobilit.fgov.be als de aanvraag vergezeld is door een ondertekende verklaring van een beroepshelikopterpiloot (CPLH) die bevestigt dat de helihaven voldoet aan de circulaire GDF-02T.  
   • Stuur minstens twee maanden voor de activiteit het aanvraagdossier naar bcaa.airfields@mobilit.fgov.be als u geen verklaring hebt van een beroepshelikopterpiloot. 
  4. Voer de betaling uit

   Zodra uw dossier in behandeling is, ontvangt u via e-mail een uitnodiging om te betalen. Voer de betaling pas uit nadat u de uitnodiging tot betaling heeft ontvangen. Met het oog op een snelle behandeling van uw dossier wordt aangeraden om elke uitnodiging tot betaling afzonderlijk te vereffenen :

   • met het exacte gevraagde bedrag; 
   • met de juiste gestructureerde mededeling; 
   • op het juiste rekeningnummer, zoals vermeld op de uitnodiging tot betaling.
 • Hoeveel kost het om een toelating voor een tijdelijke helihaven aan te vragen? 

  De volgende tabel bevat de geïndexeerde tarieven voor 2022.

    Geïndexeerd bedrag voor 2022 (in euro)
  Tijdelijke helihaven voor luchtdopen

  108

  Tijdelijke helihaven voor andere activiteiten

  108

   De betalingsmodaliteiten en de tarieven zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 14 februari 2001.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Airfields
Vooruitgangstraat 56 
1210 Brussel

E-mail: bcaa.airfields@mobilit.fgov.be