Herkenningstekens

Changed
31/05/2022

Op uw pleziervaartuig moet u een aantal herkenningstekens voorzien. Dat zijn bepaalde gegevens om uw vaartuig snel te kunnen identificeren.

De herkenningstekens moeten duidelijk leesbaar en onuitwisbaar op uw vaartuig staan. Op een donkere achtergrond moeten de tekens licht van kleur zijn, op een lichte achtergrond donker van kleur.

De hoogte voor elk herkenningsteken kan vastgelegd of aanbevolen zijn. Zorg ervoor dat de tekens een breedte en lijndikte hebben die in verhouding staan tot de vastgelegde of aanbevolen hoogte. Met andere woorden, de cijfers en letters moeten leesbaar blijven in functie van de grootte.

Welke herkenningstekens?

De te vermelden herkenningstekens hangen af van het type vaartuig en de plaats waar u wilt varen.

Kleinzeilerij en waterscooters

Voor pleziervaartuigen voor kleinzeilerij en waterscooters moet u het registratienummer vermelden:

 • 10 cm hoog
 • aan beide zijden of op de achterzijde

Een pleziervaartuig voor kleinzeilerij is een pleziervaartuig:

 • zonder motor
 • zonder kajuit
 • met zeil
 • met een romplengte van 6,5 meter of minder

Een waterscooter is een pleziervaartuig:

 • met een romplengte van minder dan 4 meter
 • dat een voorstuwingsmotor met een waterstraalpomp als primaire voorstuwingsbron gebruikt en
 • dat ontworpen is om door een persoon bediend te worden die op en niet in de romp zit, staat of knielt

Pleziervaartuigen kleiner dan 20 meter (behalve kleinzeilerij en waterscooters)

Geregistreerd voor binnenwateren

U moet de volgende gegevens vermelden:

 • de naam van het vaartuig
  • 10 cm hoog
  • aan beide zijden
 • de thuishaven
  • 10 cm hoog
  • aan beide zijden of achteraan
 • het registratienummer
  • 10 cm hoog
  • 20 cm hoog als de maximale snelheid meer dan 20 km/u bedraagt
  • aan beide zijden aan de voorsteven of in het midden

Geregistreerd voor zee en binnenwateren

U moet de volgende gegevens vermelden:

 • de naam van het vaartuig
  • 10 cm hoog (aanbevolen hoogte)
  • op het achterschip of, als dat niet mogelijk is, op beide flanken
 • de thuishaven
  • 10 cm hoog (aanbevolen hoogte)
  • op het achterschip of, als dat niet mogelijk is, op beide flanken
 • het registratienummer
  • 10 cm hoog
  • in het midden van de romp of aan de voorsteven, aan beide zijden

Pleziervaartuigen vanaf 20 meter

Geregistreerd voor binnenwateren

U moet de volgende gegevens vermelden:

 • de naam van het vaartuig
  • 20 cm hoog
  • aan beide zijden en achteraan
 • de thuishaven
  • 15 cm hoog
  • aan beide zijden of achteraan
 • het land of de landcode
  • 15 cm hoog
  • aan beide zijden of achteraan
 • het uniek Europees scheepsidentificatienummer (het ENI-nummer van het Engels European Number of Identification)
  • 20 cm hoog
  • aan beide zijden en achteraan
 • het metingsmerk
  • 10 cm hoog (aanbevolen hoogte)
  • op de achtersteven

Geregistreerd voor zee en binnenwateren

U moet de volgende gegevens vermelden:

 • de naam van het pleziervaartuig
  • 20 cm hoog (aanbevolen hoogte)
  • op het achterschip of, als dat niet mogelijk is, op beide flanken
 • de thuishaven
  • 20 cm hoog (aanbevolen hoogte)
  • op het achterschip of, als dat niet mogelijk is, op beide flanken
 • het registratienummer
  • 20 cm hoog
  • in het midden van de romp of aan de voorsteven, aan beide zijden

Faqs

 • Waar vind ik het registratienummer?

  Het registratienummer vindt u terug op de registratiebrief onder de rubriek nummer 1. Het bestaat uit 1 of meerdere letters en 6 cijfers.

  Hebt u nog een immatriculatienummer (met 5 cijfers), dan moet u naast de letters alleen de 5 laatste cijfers op het vaartuig vermelden.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Scheepvaart
Dienst Registratie pleziervaart

E-mail: registration.yachting@mobilit.fgov.be
Tel. : +32 (0)2 277 35 31
Iedere werkdag tussen 9u en 11u30