Ultralichte motorluchtvaartuigen (ULM’s)

Changed
10/05/2022
 • Een ultralicht motorluchtvaartuig of ULM (Ultra Light Motorised) is een vliegtuig of amfibievaartuig:

  • met maximum twee zitplaatsen
  • waarvan de overtreksnelheid (landingsconfiguratie, motor in traagloop) niet meer bedraagt dan 65 km/u (35,1 knopen) gekalibreerde luchtsnelheid
  • waarvan de maximale opstijgmassa niet groter is dan:
   • 300 kg voor een vliegtuig met één zitplaats
   • 315 kg voor een vliegtuig met één zitplaats, uitgerust met een noodvalschermsysteem bevestigd aan de cel
   • 450 kg voor een vliegtuig met twee zitplaatsen
   • 472,5 kg voor een vliegtuig met twee zitplaatsen, uitgerust met een noodvalschermsysteem bevestigd aan de cel
   • 330 kg voor een amfibievaartuig of een vliegtuig gemonteerd op vlotters met één zitplaats
   • 495 kg voor een amfibievaartuig of een vliegtuig gemonteerd op vlotters met twee zitplaatsen (voor zover een ULM die zowel als normaal vliegtuig of op vlotters kan opereren, al naargelang het geval onder de beide vastgestelde begrenzingen voor de maximale opstijgmassa blijft)

  Voor de toelating tot het luchtverkeer van een in België geregistreerde ULM hebt u een beperkte toelating tot het luchtverkeer nodig. De toelating vraagt u aan bij het Directoraat-generaal Luchtvaart (DG Luchtvaart) van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

  U kunt de toelating aanvragen voor ULM’s die opgenomen zijn in de lijst van toegelaten ULM’s. Voor een ULM die niet in de lijst opgenomen is, moet de fabrikant (of de persoon met machtiging van de fabrikant) eerst een typetoelating krijgen.

  Voor de toelating tot het luchtverkeer van een in het buitenland geregistreerde ULM moet u een toelating tot overvliegen aanvragen voor het Belgische grondgebied. De toelating hangt af van of de ULM in België goedgekeurd is:

  • Voor goedgekeurde ULM’s is een permanente toelating mogelijk.
  • Voor niet-goedgekeurde ULM’s is een tijdelijke toelating mogelijk.

  Hoe een typetoelating aanvragen?

  U vraagt de typetoelating via de Belgische ULM-federatie aan bij het DG Luchtvaart. De volledige procedure vindt u:

  1. Stuur een aanvraag naar de Belgische ULM-federatie.

   Voeg aan uw aanvraag een expertiseaanvraag en een technisch dossier toe. Meer info vindt u op de website van de federatie.

  2. De federatie controleert het dossier.

   Als alles in orde is, stuurt de federatie het dossier samen met een conformiteitsattest door naar het DG Luchtvaart.

  3. Het DG Luchtvaart bezorgt de toelating.

   U ontvangt de toelating rechtstreeks van het DG Luchtvaart.

 • Hoe een beperkte toelating tot het luchtverkeer aanvragen?

  U vraagt de toelating aan bij het DG Luchtvaart. De volledige procedure vindt u:

  1. Vul een expertiseaanvraag in.

  2. Voeg een gelijkvormigheidsattest toe.

  3. Stuur het geheel op naar het DG Luchtvaart.

  4. U ontvangt de beperkte toelating tot het luchtverkeer.

   Als alles in orde is, stuurt het DG Luchtvaart de toelating op.

 • Wijzigingen

  De toelating is in principe geldig zolang er geen wijzigingen voor de ULM plaatsvinden. Wijzigingen (bijvoorbeeld de revisie van een gebruikers- of onderhoudshandboek) moet u zo snel mogelijk aan het DG Luchtvaart melden (generalaviation@mobilit.fgov.be).

  Voor belangrijke wijzigingen moet u een wijzigingsdossier indienen op dezelfde manier als een technisch dossier. Een belangrijke wijziging is een wijziging:

  • van de beschrijving waarop de typetoelating gebaseerd is, of
  • die een aanzienlijk effect heeft op de prestaties, de massa, de zwaartepuntgrenzen, de structurele weerstand, de betrouwbaarheid of de gebruikerskarakteristieken van de ULM