Amateurconstructies

Changed
12/10/2022
 • Een amateurconstructie is een luchtvaartuig:

  • waarvan ten minste 51 procent van de fabricage en assemblage uitgevoerd wordt door een niet-beroepsbeoefenaar of een non-profitorganisatie van niet-beroepsbeoefenaars
  • dat dient voor eigen gebruik zonder enig commercieel doel

  Voor een vliegtuig gaat het om:

  • maximale opstijgmassa: 1.360 kg
  • maximum vier personen aan boord (piloot inbegrepen)
  • een enkele motor, enkel van het type zuigermotor en begrensd tot een vermogen van 224 kW
  • overtreksnelheid niet hoger dan 102 km/u gekalibreerde luchtsnelheid

  Voor een helikopter gaat het om:

  • maximale opstijgmassa: 750 kg
  • maximum twee personen aan boord (piloot inbegrepen)
  • een enkele motor, enkel van het type zuigermotor
  • een enkele hoofdrotor

  U moet voor de bouw en het gebruik van de amateurconstructie de toelating vragen aan het Directoraat-generaal Luchtvaart (DG Luchtvaart) van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Voor de toelating tot het luchtverkeer hebt u een beperkt luchtwaardigheidsbewijs nodig.

  De volledige procedure vindt u:

  De vliegtuigen en helikopters waarvan een amateurconstructie toegelaten is, vindt u in de volgende lijsten:

  Stappenplan voor amateurconstructies

  1. Vraag de toelating aan voor de bouw van de amateurconstructie.

   Stuur de aanvraag op naar: generalaviation@mobilit.fgov.be

   Vliegtuigen

   Vermeld in de aanvraag:

   • het merk en het model van het vliegtuig, de motor en de schroef
   • geplande bouwwijze (plan of kit)
   • de referenties van de fabrikant
   • de gebruikscategorie (normal, utility of acrobatic)
   • de identiteitsgegevens van de bouwverantwoordelijke als de aanvraag door een rechtspersoon gebeurt

   Helikopters

   • het merk en het model van de helikopter, de motor en de rotor
   • geplande bouwwijze (plan of kit)
   • de referenties van de fabrikant
   • de identiteitsgegevens van de bouwverantwoordelijke als de aanvraag door een rechtspersoon gebeurt

   Binnen dertig dagen krijgt u een ontvangstbericht met de precisering of het luchtvaartuig toegelaten is tot het luchtverkeer in België.

  2. Toegelaten tot het luchtverkeer: dien een expertiseaanvraag voor de keuring in.

   Gebruik het formulier voor een expertiseaanvraag.

   DG Luchtvaart keurt vervolgens:

   • de constructiewerkplaats
   • de beschikbare documentatie voor de geplande constructie
   • de bouwkit of de voor de bouw beschikbare materialen van het vliegtuig of de helikopter
   • de kalibers en mallen voor de bouw
  3. Niet toegelaten tot het luchtverkeer: dien een technisch verantwoordingsdossier in.

   Vliegtuigen

   Meer info over het verantwoordingsdossier vindt u in punt IV.3 en volgende en bijlage 2 van circulaire airw-03.

   Helikopters

   Meer info over het verantwoordingsdossier vindt u in punt IV.3 en volgende en bijlage 2 van circulaire airw-24.

  4. Schrijf het luchtvaartuig in het Luchtvaartregister in.

  5. Vraag de vliegtoelatingen aan.

   U hebt twee vliegtoelatingen nodig:

   • een luchtvaartpas voor testvluchten
   • een beperkt luchtwaardigheidsbewijs

   Luchtvaartpas

   Bezorg de volgende documenten aan DG Luchtvaart:

   • het bewijs van de inschrijving van het vliegtuig of de helikopter
   • een schriftelijke bevestiging dat de gebruikte materialen en het uitgevoerde werk overeenkomen met de bouwdocumenten (voeg een lijst van aangebrachte wijzigingen en geïnstalleerde opties toe)
   • de referenties van de voorgestelde kandidaat-testpiloten (maximum drie)
   • de gegevens van het vliegveld vanwaar de testvluchten zullen plaatsvinden

   De testpiloten moeten een geldige vergunning en de nodige ervaring hebben.

   De luchtvaartpas is maximum twaalf maanden geldig. Meer informatie vindt u bij ‘Luchtvaartpas voor niet-EASA-luchtvaartuigen’.

   Beperkt luchtwaardigheidsbewijs

   Bezorg de volgende documenten aan DG Luchtvaart:

   • het eindrapport van de testpiloot
   • het ontwerp van het gebruikers- en onderhoudshandboek
   • het bewijs dat het vliegtuig of de helikopter voldoet aan de voorwaarden voor het geluidsniveau (vliegtuigen: zie bijlage 5 | helikopters: zie bijlage 5)

   De piloot moet een geldige vergunning en de nodige ervaring hebben.

   Het beperkt luchtwaardigheidsbewijs is twaalf maanden geldig. U moet jaarlijks een expertiseaanvraag indienen bij DG Luchtvaart voor een controle om het bewijs te hernieuwen.

   U moet het vliegtuig of de helikopter onderhouden volgens de wettelijke voorschriften.

Contact

Contact Fields

DG Luchtvaart 
Tel. : +32 (0)2 277 41 55 
E-mail : generalaviation@mobilit.fgov.be