Luchtvaartpas voor EASA-luchtvaartuigen

Changed
29/01/2024
 • EASA-luchtvaartuigen zijn luchtvaartuigen waarop de Europese regelgeving van toepassing is. Met een luchtvaartpas voor een EASA-luchtvaartuig krijgt u een tijdelijke toelating om te vliegen. U kunt een luchtvaartpas voor een EASA-luchtvaartuig aanvragen wanneer een luchtwaardigheidsbewijs tijdelijk niet geldig of niet afleverbaar is, bijvoorbeeld:

  • door een beschadiging
  • wanneer het luchtvaartuig niet aan de luchtwaardigheidsvereisten voldoet of de overeenstemming met die vereisten nog niet aangetoond is, maar het luchtvaartuig toch veilig kan vliegen

  De gedetailleerde lijst van de voorwaarden vindt u in de Europese verordening 748/2012 (Bijlage I, subdeel P).

  Naargelang de situatie vraagt u de luchtvaartpas aan bij het Directoraat-generaal Luchtvaart (DG Luchtvaart) van de FOD Mobiliteit en Vervoer of bij een erkende organisatie (DOA, POA of CAMO). U hebt goedgekeurde vluchtvoorwaarden nodig voor de aflevering van een luchtvaartpas.

  Deze luchtvaartpas is alleen geldig in de Europese landen die lid zijn van het Europese agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA). Wilt u vliegen buiten dat gebied, dan moet u daarvoor de toelating vragen aan de luchtvaartautoriteiten van de betrokken landen.

  Welke luchtvaartpas waar aanvragen?

  Overzicht van de stappen en mogelijkheden om een luchtvaartpas aan te vragen

  Klik op het schema om het te vergroten

   

  1. EASA-formulier 20a

   De luchtvaartpas ‘EASA-formulier 20a’ vraagt u aan bij het DG Luchtvaart. Het DG Luchtvaart kan een luchtvaartpas met de vluchtvoorwaarden afleveren voor een luchtvaartuig dat in België ingeschreven is.

   Hoe de luchtvaartpas aanvragen?

   • Vul een expertiseaanvraag in.

    Expertiseaanvraag

   • Vul de aanvraag voor een luchtvaartpas in.

    Aanvraag luchtvaartpas

   • Voeg de nodige documenten toe.

    Het gaat bijvoorbeeld om:

    • de bewijzen
    • de goedgekeurde vluchtvoorwaarden over de veiligheid van het ontwerp
    • de vluchtvoorwaarden die geen verband houden met de veiligheid van het ontwerp
   • Stuur de formulieren met bijlagen per e-mail op.

   • U ontvangt een betalingsuitnodiging. Betaal het bedrag.

   • Als uw aanvraag in orde is, ontvangt u de luchtvaartpas.

  2. EASA-formulier 20b

   De luchtvaartpas ‘EASA-formulier 20b’ vraagt u aan bij een van onderstaande erkende organisaties.

   1. Ontwerporganisatie

   Een ontwerporganisatie (Design Organisation Approval of DOA) kan een luchtvaartpas afleveren voor een luchtvaartuig dat ze ontworpen of gewijzigd heeft en waarvoor ze de configuratie controleert.

   De DOA kan ook de vluchtvoorwaarden goedkeuren. Goedgekeurde vluchtvoorwaarden zijn een voorwaarde voor een luchtvaartpas.

   2. Productorganisatie

   Een productieorganisatie (Product Organisation Approval of POA) kan een luchtvaartpas afleveren voor een luchtvaartuig dat ze geproduceerd heeft en waarvoor ze de configuratie controleert.

   De POA kan ook de vluchtvoorwaarden goedkeuren. Goedgekeurde vluchtvoorwaarden zijn een voorwaarde voor een luchtvaartpas.

   3. Luchtwaardigheidsbeheersorganisatie

   Een luchtwaardigheidsbeheersorganisatie (Continuous Airworthiness Management Organisation of CAMO) kan in de volgende gevallen een luchtvaartpas afleveren.

   Complexe luchtvaartuigen en luchtvaartuigen voor commercieel luchtvervoer

   De CAMO kan een luchtvaartpas afleveren voor de luchtvaartuigen onder haar eigen beheer.

   Niet-complexe luchtvaartuigen, luchtvaartuigen niet voor commercieel luchtvervoer en ballonnen

   De CAMO kan een luchtvaartpas afleveren.

   Voor de aflevering moet u de CAMO de goedgekeurde vluchtvoorwaarden bezorgen. De vluchtvoorwaarden moet u naargelang de omstandigheden laten goedkeuren door DG Luchtvaart, door een erkende DOA of door het EASA.

   Hoe aanvragen?

   Informeer u bij de DOA, POA of CAMO over de te volgen werkwijze.

   Voor een in België ingeschreven luchtvaartuig moet de DOA, POA of CAMO binnen de drie dagen per e-mail een kopie van de afgeleverde luchtvaartpas naar DG Luchtvaart opsturen.

 • Goedkeuring vluchtvoorwaarden

  Goedgekeurde vluchtvoorwaarden zijn een vereiste om een luchtvaartpas te krijgen. De instantie waarbij u de vluchtvoorwaarden laat goedkeuren, hangt af van het type vluchtvoorwaarden.

  1. Vluchtvoorwaarden over de veiligheid van het ontwerp

   Vluchtvoorwaarden over de veiligheid van het ontwerp (Safety of the design) laat u goedkeuren bij een erkende DOA of bij het EASA. De veiligheid van het ontwerp omvat de volgende situaties:

   • Het luchtvaartuig stemt niet overeen met het goedgekeurde ontwerp.
   • Een luchtwaardigheidsaanwijzing (AD of airworthiness directive), een certificeringseis voor onderhoud (CMR of Certification Maintenance Requirement) of een luchtwaardigheidsbeperking (ALI of Airworthiness Limitation Item) is niet nageleefd.
   • De voorziene vlucht valt buiten de gecertificeerde vluchtenveloppe.
   • De luchtvaartpas is bedoeld voor niet-commerciële activiteiten met een niet-complex luchtvaartuig of een type waarvoor een bewijs van luchtwaardigheid of beperkt bewijs van luchtwaardigheid niet van toepassing is. Bijvoorbeeld: een luchtvaartuig dat niet kan voldoen aan alle certificeringsspecificaties (CS of Certification Specification), zoals een luchtvaartuig zonder TC-houder.

   Hoe aanvragen?

   Vul het EASA-formulier 37 (met formulier 18b) in en stuur het op naar een erkende DOA of naar het EASA.

   In bepaalde gevallen kan de DOA met een door het EASA goedgekeurde specifieke procedure werken en een ander formulier gebruiken dat gelijkwaardig is aan formulier 18b.

   De volledige werkwijze vindt u op de website van het EASA.

  2. Andere vluchtvoorwaarden dan de veiligheid van het ontwerp

   Vluchtvoorwaarden die geen verband houden met de veiligheid van het ontwerp, laat u goedkeuren bij het DG Luchtvaart of bij een erkende DOA of POA. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende situaties:

   • Een productietestvlucht om de conformiteit aan te tonen.
   • Een vlucht voor de afgifte of uitvoer van een nieuw luchtvaartuig waarvoor het design goedgekeurd is.
   • Een vlucht om het behoud van overeenstemming aan te tonen met de al eerder door het EASA opgestelde normen.
   • Positioneringsvluchten.

   Hoe aanvragen?

   Aanvraag bij het DG Luchtvaart

   Aanvraag bij een DOA of POA

   Informeer u bij de DOA of POA over de te volgen werkwijze. Laat u de vluchtvoorwaarden goedkeuren door een DOA of POA, dan levert die organisatie ook de luchtvaartpas af.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Luchtwaardigheid
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel