ARC online

Changed
30/11/2022

Een certificaat van herbeoordeling van luchtwaardigheid (Airworthiness Review Certificate of ARC) is een certificaat dat u voor EASA-luchtvaartuigen (luchtvaartuigen onder Europese wetgeving) moet toevoegen aan het luchtwaardigheidsbewijs.

ARC online is een toepassing waarmee u de documenten over het certificaat van herbeoordeling van luchtwaardigheid aan het Directoraat-generaal Luchtvaart bezorgt. Voor een luchtvaartuig dat in België ingeschreven is, moet de uitbater, de eigenaar of de erkende organisatie die het certificaat aflevert of verlengt, binnen de tien dagen de volgende documenten via ARC online versturen:

  • een kopie van het certificaat van herbeoordeling van luchtwaardigheid (EASA-formulier 15a of 15b of 15c)
  • een kopie van het rapport van de herbeoordeling van de luchtwaardigheid

Bijkomende gegevens

In ARC online moet u de gegevens vermelden van de organisatie of persoon die het certificaat van herbeoordeling van luchtwaardigheid afgeleverd of verlengd heeft. Als die organisatie erkend is buiten België en nog niet in België gekend is, moet u een kopie van het erkenningscertificaat meesturen.

U moet ook de vluchturen vermelden op de datum dat het certificaat afgeleverd (EASA-formulier 15b of 15c) of verlengd (EASA-formulier 15a of 15b) werd. U kunt voor de vluchturen een decimaal formaat gebruiken of ze als uren en minuten vermelden.

Voor de aflevering van een nieuw certificaat (EASA formulier 15b of 15c) hebt u, naargelang het geval, de gegevens (type/model, S/N, positie) van de motoren, schroeven en hulpaandrijvingseenheid (APU) nodig.

De volledige procedure vindt u in circulaire Airw-46.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Luchtwaardigheid
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel