Hoe een luchtwaardigheidsbewijs voor een EASA-luchtvaartuig aanvragen?

Changed
01/12/2022
 • Een luchtwaardig luchtvaartuig is een luchtvaartuig waarmee het veilig is om te vliegen. Voor EASA-luchtvaartuigen (luchtvaartuigen waarvoor de Europese regelgeving van toepassing is) toont u de luchtwaardigheid aan met twee documenten:

  • Een EASA-luchtwaardigheidsbewijs toont de initiële luchtwaardigheid van het luchtvaartuig aan.
  • Een jaarlijks te hernieuwen certificaat van herbeoordeling van luchtwaardigheid (Airworthiness Review Certificate of ARC) toont de permanente luchtwaardigheid aan.

  Voor een luchtvaartuig waarvoor een luchtwaardigheidsbewijs niet mogelijk is, kunt u in bepaalde gevallen een luchtvaartpas aanvragen.

  Meer informatie over het luchtwaardigheidsbewijs voor luchtvaartuigen onder Belgische wetgeving vindt u bij niet-EASA-luchtvaartuigen.

  Hoe een EASA-luchtwaardigheidsbewijs (EASA-formulier 25 of 24) aanvragen?

  U kunt bij het Directoraat-generaal Luchtvaart (DG Luchtvaart) van de FOD Mobiliteit en Vervoer een EASA-luchtwaardigheidsbewijs of beperkt EASA-luchtwaardigheidsbewijs aanvragen voor luchtvaartuigen die in België ingeschreven zijn.
  Bekijk de volledige procedure:

  1. Vul een expertiseaanvraag in

  2. Stuur de aanvraag per e-mail op naar het DG Luchtvaart

  3. U ontvangt een betalingsuitnodiging. Betaal het bedrag

   Gebruik de gestructureerde mededeling in de betalingsuitnodiging.

  4. Dien een dossier in bij het DG Luchtvaart

   De lijst van toe te voegen documenten hangt af van onder meer:

   • de kenmerken van het luchtvaartuig
   • de staat (nieuw, gebruikt)
   • de situatie (transfer vanuit een ander EASA-land, invoer vanuit niet-EASA-land)
  5. Het DG Luchtvaart voert een grondige controle uit

   De controle kan testen op de grond of in vlucht bevatten. Het DG Luchtvaart deelt vervolgens mee welke punten moeten worden gecorrigeerd, toegelicht of ontbreken. Het DG Luchtvaart voert een fysieke inspectie van het vliegtuig uit.

  6. Het DG Luchtvaart levert een EASA-luchtwaardigheidsbewijs af

   U krijgt het luchtwaardigheidsbewijs als:

   • alle eventuele gebreken opgelost zijn
   • de inspecties, eventuele testen en proefvlucht succesvol uitgevoerd zijn
 • Geldigheid

  Het EASA-luchtwaardigheidsbewijs blijft geldig zolang:

  • het luchtvaartuig overeenstemt met het typeontwerp of het beperkte typeontwerp of de specifieke luchtwaardigheidsspecificaties
  • het luchtvaartuig voldoet aan de vereisten voor permanente luchtwaardigheid
  • het luchtvaartuig ingeschreven blijft in het Belgische Luchtvaartuigregister
  • het typecertificaat of beperkte typecertificaat krachtens hetwelk het bewijs is afgegeven niet ongeldig wordt verklaard.

  Bij inlevering of intrekking moet u het luchtwaardigheidsbewijs terugsturen naar het DG Luchtvaart.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Luchtwaardigheid
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel