EASA-geluidscertificaat

Changed
14/10/2022
 • Met een geluidscertificaat toont u aan dat de maximaal toelaatbare geluidswaarden voor uw luchtvaartuig gerespecteerd worden. Het certificaat wordt door elke EASA-lidstaat afgegeven voor alle vliegtuigen of helikopters met een EASA-luchtwaardigheidscertificaat.

  Wat zijn de geluidseisen?

  De geluidseisen voor luchtvaartuigen zijn vastgelegd in bijlage 16 van het Verdrag inzake de internationale burgerlijke luchtvaart. Er zijn verschillende geluidsniveaus, afhankelijk van de situatie waarin het luchtvaartuig zich bevindt:

  • het geluidsniveau bij het naderingsmeetpunt
  • het geluidsniveau bij het lateraal meetpunt of bij maximaal vermogen
  • het geluidsniveau bij het opstijgen
  • enzovoort

  Merk op dat de geluidsniveaus voor een luchtvaartuig afhankelijk zijn van de maximaal toegestane startmassa (MTOM: maximum take-off mass).

  Wanneer een geluidscertificaat aanvragen?

  U vraagt een geluidscertificaat aan bij het Directoraat-generaal Luchtvaart (DG Luchtvaart) in de volgende gevallen:

  • bij import in België van een luchtvaartuig uit een staat die geen EASA-lid is
  • bij transfer van een luchtvaartuig van een EASA-lidstaat naar België
  • in geval van verandering(en) in de eigenschappen van het luchtvaartuig die invloed hebben op het geluidsniveau, zoals:
   • een verandering van het maximaal toegelaten gewicht bij opstijgen (MTOM) of bij landing (MLM)
   • elke wijziging aan het luchtvaartuig die op de geluidseigenschappen een invloed heeft
   • de wijziging van het stuwkrachtniveau van de motoren of het gebruik van een intermixconfiguratie van de motoren
   • de installatie van een ander type motor of propeller

  Hoe een EASA-geluidscertificaat aanvragen?

  1. Vul het formulier in.

   Voor een geluidscertificaat moet de eigenaar of exploitant van het luchtvaartuig het aanvraagformulier voor een geluidscertificaat invullen.

   U moet ook alle in het formulier gevraagde aanvullende documenten bijvoegen.

  2. Stuur uw aanvraag naar het DG Luchtvaart.

   Stuur het ingevulde formulier met de aanvullende documenten naar het DG Luchtvaart op het volgende e-mailadres:

  3. Voer de betaling uit.

   Zodra het DG Luchtvaart uw aanvraag ontvangt, krijgt u via e-mail een uitnodiging om te betalen. Voer de betaling pas uit nadat u de uitnodiging tot betaling ontvangen hebt.

   De kosten van de aanvraag zijn afhankelijk van het type luchtvaartuig en de jaarlijkse indexering:

   • De standaardkosten voor een niet-complex luchtvaartuig worden berekend op basis van een uurtarief (één manuur).
   • De standaardkosten voor een commercieel of complex luchtvaartuig worden berekend op basis van een uurtarief (twee manuren).
  4. Onderzoek van uw aanvraag door het DG Luchtvaart.

   Na ontvangst van uw aanvraag en uw betaling vergelijkt het DG Luchtvaart de in uw formulier ingevulde gegevens met de door het EASA gepubliceerde gegevens.

  5. Verzending van uw geluidscertificaat.

   Als de twee informatiebronnen overeenstemmen, valideert het DG Luchtvaart uw aanvraag en ontvangt u het EASA-geluidscertificaat.

   Merk op: als u voor uw luchtvaartuig al in het bezit bent van een geluidscertificaat dat door het DG Luchtvaart afgegeven is, moet u dat oude certificaat bij deze instantie inleveren om uw nieuwe certificaat te ontvangen.

   Wanneer u uw geluidscertificaat ontvangen hebt, legt u het aan boord van uw luchtvaartuig.

Contact

Contact Fields

SPF Mobilité et Transports
Direction générale Transport aérien
Rue du Progrès 56  
1210 Bruxelles