Onderhoudsprogramma (AMP)

Een in België ingeschreven luchtvaartuig moet een goedgekeurd of gedeclareerd onderhoudsprogramma (Aircraft Maintenance Programme of AMP) hebben. Het onderhoudsprogramma geeft een overzicht van het geplande onderhoud dat voor de permanente luchtwaardigheid van het luchtvaartuig nodig is. Een onderhoudsprogramma kan op meer dan één luchtvaartuig van toepassing zijn.

De inhoud van het onderhoudsprogramma moet gebaseerd zijn op:

 • het Maintenance Review Board report (MRBR)
 • het onderhoudsplanningsdocument (MPD)
 • het onderhoudshandboek voor luchtvaartuigen (AMM) of andere onderhoudsgegevens die informatie bevatten over gepland onderhoud, ook voor onderdelen

Indien van toepassing moet u het betrouwbaarheidsprogramma opnemen, bijvoorbeeld als het onderhoudsprogramma gebaseerd is op MSG-3-logica.

Een onderhoudsprogramma voor kleine toestellen mag niet minder strikt zijn dan het minimuminspectieprogramma (MIP) gepubliceerd door EASA.

Goedkeuring

Voor in België ingeschreven EASA-luchtvaartuigen (luchtvaartuigen onder Europese wetgeving) moet u het onderhoudsprogramma laten goedkeuren door:

 • het Directoraat-generaal Luchtvaart of

Of, in sommige gevallen:

 • een luchtwaardigheidsbeheersorganisatie (CAMO) of
 • een organisatie voor gecombineerde luchtwaardigheidstaken (CAO)

Voor in België ingeschreven niet-EASA-luchtvaartuigen (zogenaamde annex I-luchtvaartuigen onder Europese wetgeving) laat u het onderhoudsprogramma goedkeuren door het Directoraat-generaal Luchtvaart.

Herziening

De inhoud van het onderhoudsprogramma moet minstens jaarlijks herzien worden. Dat moet ervoor zorgen dat het geldig blijft en rekening houdt met:

 • de operationele situatie
 • de instructies van de bevoegde autoriteit (alleen voor luchtvaartuigen die niet onder het deel-ML van de EU-verordening 1321/2014 vallen)
 • alle nieuwe of herziene onderhoudsinstructies van:
  • de houder van het typecertificaat (TC)
  • de houder van een eventueel bijkomend typecertificaat (STC)
  • elke andere organisatie die onderhoudsinstructies publiceert, bijvoorbeeld de richtlijnen over een minimuminspectieprogramma (Mininum Inspection Programme of MIP)
 • alle verplichte vereisten (bijvoorbeeld: Airworthiness Directives of Airworthiness Limitations)
 • mogelijke veranderingen in de configuratie van het toestel
 • de ervaring die tijdens het onderhoud opgedaan is
 • de bevindingen van de herbeoordeling van de luchtwaardigheid