Opleidingen en examens

Changed
29/01/2024

Als UAS-piloot moet u zich houden aan de opleidingseisen voorzien door de Europese wetgeving. Er worden opleidingen en examens georganiseerd zodat u de nodige erkenning van uw competenties kunt verkrijgen. De behaalde certificaten zijn geldig in alle lidstaten van de Europese Unie.

In deze opleidingen wordt de basiskennis aangeleerd over veiligheid, luchtvaartreglementering, beperkingen in het luchtruim, vluchtuitvoeringsprocedures, respect voor privacy, enz.

De nieuwe Europese wetgeving maakt geen onderscheid tussen drones meer op basis van hun gebruik (recreatief of commercieel), maar op basis van het risico dat ze creëren voor de veiligheid van het luchtruim. Er zijn drie categorieën (OPEN, SPECIFIC en CERTIFIED), elk met verschillende vereisten op vlak van competentie voor piloten op afstand die afgestemd zijn op het soort vluchtuitvoering.

Categorie OPEN

Om in de categorie OPEN te vliegen met een UAS moet de piloot de instructies van de fabrikant lezen in de gebruikershandleiding. Hij of zij moet ook een opleiding volgen en slagen voor een theorie-examen naargelang de subcategorie van de beoogde vluchtuitvoering. 

 • Subcategorieën A1 en A3: de opleiding en het examen vinden online plaats. U kan u hier inschrijven. Als u slaagt voor het examen, zal u een certificaat van de online opleiding krijgen, dat vijf jaar geldig is.
 • Subcategorie A2:
  • Theoretische opleiding: het DGLV organiseert geen opleiding ter voorbereiding op het theoretische examen A2. Particuliere organisaties mogen, onafhankelijk van het DGLV, opleidingen aanbieden waarvan zij de prijs zelf mogen bepalen.
  • Het theoretisch examen bestaat uit minimaal 40 vragen die betrekking hebben op de volgende vakken. Het is gratis en gaat door in het gebouw van de FOD Mobiliteit en Vervoer (Vooruitgangsstraat 56, 1210 Brussel).
  • Gelieve voor het theoretisch examen:
   • U te registreren op het examenplatform
   • Uw A1/A3 certificaat op het examenplatform te uploaden;
   • Een examendatum te kiezen.
  • De praktische opleiding mag als zelfstudie worden uitgevoerd (volgens de A3 exploitatievoorwaarden -> op minstens 150m van bewoonde gebieden). U dient een ondertekende verklaring waarin staat dat u effectief de vereiste competenties hebt behaald, te uploaden in Drone Portal
  • Na het succesvol afleggen van het A2 theoretisch examen en het uploaden van de ondertekende verklaring van praktische competenties, krijgt u een A2 certificaat (via Drone Portal), dat vijf jaar geldig is. 
 • UAS van minder dan 250 g: het is niet nodig om de online opleiding te volgen om dit UAS te mogen besturen. U moet enkel de gebruikershandleiding van uw toestel goed doorgenomen hebben. We raden u ook aan om de gratis online opleiding te volgen. 
 • Modelluchtvaartuigclubs en -verenigingen: Leden van modelluchtvaartuigclubs en -verenigingen mogen met UAS of modelluchtvaartuigen vliegen tijdens clubactiviteiten zonder een opleiding te hebben gevolgd. Ze moeten echter wel voldoen aan de opleidingsvereisten die zijn vastgelegd door de modelluchtvaartfederaties en de clubs. Voor alle vluchten die niet binnen de activiteiten van de club vallen moet een modelluchtvaartpiloot echter wel de opleidingsvoorschriften hierboven volgen.

Categorie SPECIFIC

OOver welke vaardigheden u als piloot op afstand moet beschikken om in deze categorie een UAS te besturen hangt af van het standaardscenario of operationele risicobeoordeling op basis waarvan u vliegt.

 • Belgisch Standaard Scenario STS-01
 • Europees Standaard Scenario STS-01 of STS-02
  • De piloot op afstand die een STS certificaat wenst te bekomen dient op het Drone Portal geregistreerd te zijn en een geldig A1/A3 en A2 certificaat dienen in zijn profiel aanwezig te zijn.
  • De theoretische opleiding en het theoretisch examen STS worden georganiseerd bij een aangewezen entiteit (zie lijst).
  • Na een geslaagd theoretisch examen wordt een STS certificaat uitgereikt door het DGLV (via Drone Portal).
  • De praktische opleiding dient gevolgd te worden bij een erkende entiteit (zie lijst).
  • Accreditatie van voltooiing van praktische vaardigheidstraining wordt afgeleverd door de erkende entiteit als in het beoordelingsrapport wordt geconcludeerd dat de leerling-piloot op afstand een bevredigend niveau van praktische vaardigheid heeft bereikt.
 • Operationele risicobeoordeling (PDRA & SORA)
  • Al naargelang de UAS activiteit zal in de operationele risicobeoordeling bepaald worden welke opleidingen en/of examens de piloot op afstand dient gevolgd te hebben om de vluchten onder de betreffende PDRA of SORA veilig te kunnen en mogen uitvoeren.
  • Een lijst van entiteiten en de UAS operatie specifieke modules die ze aanbieden vindt u hier.

 

Categorie CERTIFIED

De vaardigheidsvereisten voor de categorie CERTIFIED worden bepaald op Europees niveau. Momenteel zijn deze nog niet vastgelegd.

Praktische aspecten van het examen

Als u een aanpassing van het examen wilt aanvragen vanwege een handicap, ziekte of leerstoornis, gelieve dan contact op te nemen met rpas.exam@mobilit.fgov.be

In de hal van het gebouw is een fietsenstalling beschikbaar.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart

Dienst UAS
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : uas@mobilit.fgov.be
Tel. : +32 (0)2 277 43 07 (dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur)