Een examinatorcertificaat aanvragen

Changed
01/06/2022

Om paramotorpiloot te worden, moet een kandidaat een theoretische en praktische opleiding volgen bij een monitor. Een piloot die kandidaat-piloten wil opleiden moet een bevoegdverklaring monitor hebben.

Als u als monitor ook examens wilt afnemen in het kader van het behalen of behouden van een bevoegdverklaring monitor, moet u in het bezit zijn van een examinatorcertificaat.

 

Hoe vraagt u een examinatorcertificaat aan?

Indien u examinator wilt worden, stuur dan een e-mail naar het volgende adres: bcaa.examiners@mobilit.fgov.be. Wij zullen u persoonlijk op de hoogte brengen van de stappen die u moet ondernemen.

 

Hoe kunt u uw Belgische examinatorcertificaat verlengen of hernieuwen?

Het examinatorcertificaat heeft dezelfde geldigheidsduur als de bevoegdverklaring monitor (3 jaar).

Om het certificaat te verlengen of te hernieuwen, dient u een e-mail naar het volgende adres te sturen: bcaa.examiners@mobilit.fgov.be. Wij zullen u dan op de hoogte brengen van de stappen die u moet ondernemen.

Informatienota's voor examinatoren

U dient alle informatienota's voor examinatoren aandachtig te lezen. Zodra een nota is gepubliceerd, wordt ze geacht van toepassing te zijn.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Vergunningen
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : bcaa.lic.dir@mobilit.fgov.be