Een bevoegdverklaring monitor aanvragen

Changed
19/01/2023
 • De paramotormonitor is de persoon die onderricht geeft en examens afneemt met het oog op het verkrijgen en behouden van een toelating tot het besturen van een paramotor.

  Om monitor te worden, heeft u een bevoegdverklaring monitor nodig.

  Let op: als u kandidaten voor paramotormonitor wilt examineren, heeft u ook een examinatorcertificaat nodig.

  Hoe een bevoegdverklaring monitor aanvragen?

  Om een bevoegdverklaring aan te kunnen vragen, moet u de volgende bestanden opsturen:

  • het ingevulde aanvraagformulier
  • aanvullende documenten.
  1. Vul het aanvraagformulier in.

   Gebruik dit formulier om een bevoegdverklaring monitor aan te vragen.

  2. Bezorg ons de aanvullende documenten

   Voeg de volgende documenten toe:

   •  een kopie van uw paspoort of identiteitskaart, uitgegeven door een van de lidstaten van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, en een pasfoto; 
   • een kopie van het vliegboek; 
   • Een kopie van het attest (brief) van geslaagd theorie examen;
   • een kopie van het attest van geslaagd didactisch examen (als u dit niet bij het Directoraat-generaal Luchtvaart heeft behaald).
  3. Dien uw aanvraag in

   Via e-mail

   Heeft u het formulier ingevuld en alle documenten verzameld, dien uw aanvraag dan elektronisch in door het aanvraagformulier en de aanvullende documenten in pdf-formaat naar bcaa.lic.dir@mobilit.fgov.be te sturen. 

   Met de post

   U kunt ook het hele pakket (aanvraagformulier plus aanvullende documenten) naar het volgende adres sturen:

   Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
   Directoraat-generaal Luchtvaart
   Dienst Vergunningen
   Vooruitgangstraat 56
   1210 Brussel

   Aan de receptie

   U kunt de documenten ook afgeven aan de receptie van de FOD Mobiliteit en Vervoer op hetzelfde adres. Ze is open van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 15.00 uur. 

  4. Voer de betaling uit

   Zodra uw dossier in behandeling is, ontvangt u via e-mail een uitnodiging om te betalen. Gelieve de betaling pas uit te voeren nadat u de uitnodiging tot betaling hebt ontvangen. Gelieve voor een snelle verwerking van uw dossier elke factuur afzonderlijk te betalen:  

   • met het exacte gevraagde bedrag;  
   • met de juiste gestructureerde mededeling;  
   • op het juiste rekeningnummer, zoals vermeld op de factuur.
 • Behandeling van uw aanvraag

  Uw aanvraag zal na ontvangst van de betaling worden behandeld.

  Volledige en ontvankelijke aanvraag

  Het DG Luchtvaart zal de kwalificatie op uw toelating tot het besturen van een paramotor afstempelen.

  Onvolledige, niet-ontvankelijke aanvraag of wij hebben bijkomende vragen

  Wij zullen u telefonisch of via e-mail contacteren indien wij vragen hebben over uw aanvraag.

  De huidige behandelingstermijn voor vergunningsaanvragen bedraagt 15 werkdagen

  Geldigheidsduur

  De bevoegdverklaring monitor is drie jaar geldig. De geldigheidsduur kan met nog eens drie jaar worden verlengd als u tijdens het laatste jaar van de geldigheidsduur ten overstaan van een examinator kunt aantonen dat u nog steeds bekwaam bent als monitor.

  Hoeveel kost het om een bevoegdverklaring monitor aan te vragen? 

  De volgende tabel bevat de geïndexeerde tarieven voor 2023. 

  Bevoegdverklaring monitor

   

  Geïndexeerd bedrag voor 2023 (in euro)

  Uitgifte

  120

  De betalingsmodaliteiten en de tarieven zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 14 februari 2001.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Vergunningen
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail: bcaa.lic.dir@mobilit.fgov.be