Examens

Changed
22/05/2023

Theorie-examen paramotor

Om een “toelating tot het besturen van een paramotor” te krijgen moet u slagen voor 4 theoretische examens:

 1. luchtvaartwetgeving (begrippen) en –reglementering
  Het examen bestaat uit 20 meerkeuzevragen die u in 40 minuten moet beantwoorden. Elke vraag staat op 1 punt en er wordt geen giscorrectie toegepast. Om te slagen moet u 70% van de vragen juist beantwoorden.

  Wanneer u houder bent van een toelating tot het besturen van een ULM/DPM, van een vergunning van bestuurder van vliegtuigen of van een vergunning van bestuurder van helikopters wordt u vrijgesteld van het examen “luchtvaartwetgeving (begrippen) en –reglementering”.

 2. aerodynamica
 3. aerologie
 4. techniek van het vliegen.

De examens om te slagen voor de vakken “aerodynamica”, “aerologie” en “techniek van het vliegen” worden door een monitor afgenomen. Een lijst met alle monitoren is hier terug te vinden. Vanaf mei 2022 wordt het examen “luchtvaartwetgeving (begrippen) en -reglementering” in de lokalen van het Directoraat-generaal Luchtvaart afgenomen.

Inschrijvingsprocedure

 1. met een Belgisch rijksregisternummer
 2. zonder een Belgisch rijksregisternummer.

Examendatums

Maand Dagen
Mei 2023 25 en 31
Juni 2023 6, 8, 14, 15, 20 en 27
Juli 2023 5, 13, 18 en 27
Augustus 2023 /
September 2023 5, 11, 19 en 27

Beschikbare taal voor het afleggen van het examen

Het examen kan afgelegd worden in het Nederlands of het Frans.

Examenreglement

Het nieuwe examenreglement zal hier zo vlug mogelijk worden gepubliceerd.

Tarieven*

 

Initiële examens (voor alle vakken)

Paramotor

120,00 €

Radio-examen

56,00

Didactische examen

360,00 €

*Geldig tot en met 31 december 2023

Do’s-and-don’ts

De Do's-and-don'ts tijdens het verloop van de theorie-examens vindt u hier.

Demo-examen

Maak u nu al vertrouwd met het nieuwe examenconcept. Opgelet, de vragen zijn niet noodzakelijkerwijze paramotor-relevant.

 

Radio-examen

Het examen bestaat uit twee delen: 

 • Het theoretische gedeelte gaat over de telecommunicatieprocedures, vervat in volume II van bijlage 10 bij het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart en de reglementering vervat in de AIP België en Luxemburg en in het Part-SERA. 
 • Het praktische gedeelte vereist conversatie en gebruik van radiotelefoniezinnen in de Engelse taal, waarbij de luchtverkeersleidingsinstanties worden gecontacteerd tijdens een opgelegde fictieve VFR-vlucht. 

Het certificaat zelf wordt afgegeven door het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

Hoe inschrijven? 

 1. Vul het inschrijvingsformulier in. 
 2. Stuur het formulier in pdf-formaat naar: bcaa.lic.dir@mobilit.fgov.be

Examendatums

Maand Dagen
Juni 2023 5

Didactische examen

Wij organiseren het mondelinge examen waarbij de kandidaat zijn kennis en didactische vaardigheden bewijst, onder meer: 

 • kennis van de luchtvaartwetgeving en -reglementering 
 • theoretische kennis van de paramotor 
 • de instructiemethode in vlucht 
 • de besturingstechniek van het vliegtuig 

Hoe inschrijven? 

Stuur een e-mail naar bcaa.lic.dir@mobilit.fgov.be

Praktische informatie

Dit examen wordt regelmatig georganiseerd wanneer er voldoende kandidaten zijn. U neemt voor het examen de volgende documenten mee: 

 • Verplicht 
  • pilotenvergunning 
  • vliegboek 
 • Vrijblijvend maar aangeraden 
  • Didactisch materiaal zoals: 
   • paramotorvlieghandboek 
   • miniatuur van paramotor 
   • laptop 
   • instructieprogramma in vlucht 
   • theoretische cursus 

Examendatums voor didactische examen

Maand Dagen
Juni 2023 12