Communicatie van het RGCT

Changed
08/03/2024

Persbericht aanpassing tarieven NMBS 

Het Raadgevend Comité van de Treinreizigers betreurt dat de NMBS op 1 februari 2024 tegen het advies van het Comité de treintarieven zal aanpassen aan de indexverhoging en de kostprijs voor het gebruik van de trein voor de reizigers zal toenemen met 5,9%. Het Comité wijst erop dat ondertussen ook verschillende andere organisatie (o.a. de Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het bedrijfsleven) zich tegen deze verhoging verzet hebben en dat verschillende van haar leden dat ook in individuele standpunten en individuele acties hebben gedaan.

Persbericht aanpassing tarieven NMBS 
 

Openbrief Raadgevend comité van de Treinreizigers omtrent de aanpassingen van de openingsuren van de loketten bij de NMBS

Op vrijdag 12 januari kondigde de NMBS een vermindering aan van de openingsuren van de loketten in 54 stations, met ingang vanaf 1 maart 2024. Hierdoor zullen heel wat loketten enkel 's ochtends en enkel tijdens de week open zijn. Ondanks het feit dat de NMBS volhoudt dat er geen stations gesloten zullen worden, is dit - na de totale sluiting van 44 loketten in 2021- een verdere afbouw van de service aan de reizigers . Het bureau van Reizigerscomité kreeg hierover verschillende verontruste reacties van haar leden. Wij hebben daarom aan de NMBS meer informatie gevraagd om een advies te kunnen voorbereiden dat we samen met onze leden zullen finaliseren. De NMBS heeft ons toegezegd om in de loop van deze week hun beslissing toe te lichten. Ondertussen willen we als Bureau van het Comité alvast onderstaande communicatie doen.

Openbrief RGCT opening loketten
 

Communicatie omtrent een advies van het Raadgevend Comité van de Treinreizigers omtrent de indexering van de tarieven NMBS in 2024

Tijdens de installatievergadering van 27 september 2023 van het nieuw samengestelde Raadgevend Comité van de Treinreizigers werd de mogelijke indexering van de NMBS tarieven voor treinreizen besproken. Het standpunt van het Comité werd vervolgens door een werkgroep verder uitgewerkt en in consensus door de leden aangenomen. NMBS kan volgens het nieuwe openbare dienstencontract dat de maatschappij met de Federale overheid voor de periode 2023-2023 heeft afgesloten haar tarieven voortaan tot twee maal toe per jaar aanpassen aan de evolutie van de consumptie index. Gezien de evolutie van deze index zou dit betekenen dat de NMBS begin 2024 de meeste tarieven voor tickets, abonnementen en andere kan verhogen met iets meer dan 5% kan verhogen. Daarom heeft het Comité een advies omtrent deze indexaanpassing aan de NMBS bezorgd. We geven in deze communicatie de hoofdlijnen van het advies, met weglating van vertrouwelijke – niet publieke - informatie die ons bezorgd werd door de NMBS.

Communicatie RGCT indexering NMBS tarieven 2024