Scheepsregister als authentieke bron

Changed
28/11/2023

De FOD Mobiliteit en Vervoer registreert vaartuigen zodat ze mogen varen volgens nationale of internationale wetgeving. Het Belgisch scheepsregister bestaat uit verschillende registers die schepen, hun eigenaars, exploitanten of gebruikers identificeren:

  • Het Zeeschepenregister
  • Het Rompbevrachtingsregister
  • Het Binnenschepenregister
  • Het Register van pleziervaartuigen
  • Het Register van onbemande vaartuigen
  • Het Register van overheidsvaartuigen

Aanvragen, eigendomsakten, hypotheekakten, vonnissen, beslagen en andere door de wet voorziene documenten worden opgenomen in het Register van neerlegging in volgorde van aanbieding en vervolgens

In het belang van transparantie en samenwerking met de verschillende administraties in de scheepvaartsector, wordt het Belgisch scheepsregister nu erkend als de Authentieke Bron voor scheepsregistratienummers en gerelateerde neerlegging.

In het kader van ordehandhaving, incidentbeheer, onderzoek, heffen van belastingen of fraudecontrole worden deze gegevens beschikbaar gesteld aan derde/externe partijen. U kunt nu al getuigschriften aanvragen bij het Belgisch Scheepsregister. Ga naar volgende pagina voor meer informatie: https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/belgisch-scheepsregister/getuigschiften

Verzoeken en vragen over de implementatie van gegevensuitwisselingsprotocollen met het scheepsregister kunnen naar het volgende adres worden gestuurd: ship.reg@mobilit.fgov.be

Alle Belgische authentieke bronnen vinden jullie op de bepaalde site van FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA): https://authentieke-bronnen.belgium.be/nl