Projectoproepen

Twee projectoproepen voor duurzamer woon-werkverkeer

Steeds meer mensen kiezen voor de fiets en voor andere duurzame verplaatsingsmodi om naar het werk te gaan. Om deze positieve evolutie verder te ondersteunen zorgde de federale overheid recent voor een verbetering van de fietsvergoeding. Sinds 2023 hebben alle werknemers van de privésector recht op de deze vergoedingen. Daarenboven wordt de sociale en fiscale vrijstelling ervan vanaf 1 januari 2024 verhoogd tot 0,35 euro per kilometer. Ter begeleiding van deze vooral fiscale maatregel zet de federale overheid er kracht bij met twee doelgerichte projectoproepen: “Shift your mobility” en “Cycling to work”.

Met de oproep “Shift your mobility” worden er ondernemingen ondersteund om innovatieve producten en diensten te ontwikkelen die de modal shift naar duurzame verplaatsingswijzen in woon-werkverkeer stimuleren.

“Cycling to work” geeft vzw’s subsidies voor projecten rond gedragsverandering naar meer woon-werk verplaatsingen met de fiets.

Bewegen, dat is gezond en goed voor het milieu

Bewegen is gezond en kan perfect passen in het dagelijkse leven. Door dagelijks of zelfs enkele keren per week met de fiets naar het werk te gaan kom je al snel aan een mooie gezondheidswinst. Wie verder van het werk woont kan ook naar de trein-, tram- of bushalte fietsen.

Fietsen is niet alleen voordelig voor de eigen gezondheid. Het huidige fietsgebruik bespaart 137 717 ton CO2 per jaar. Of de jaarlijkse uitstoot van ongeveer 19.000 Belgen.

Praktisch

De projectoproep, het subsidiereglement en de documenten nodig voor het indienen van een project kunnen teruggevonden worden op onze webpagina’s:

Voor vragen kan contact worden opgenomen met shiftyourmobility@traject.be en cyclingtowork@traject.be.

Geselecteerde projecten kunnen tot 600.000 euro aan subsidies ontvangen. Indieners moeten via cofinanciering minimum 20% eigen middelen in te zetten.

De uiterste indiendatum voor projecten is 30 november 2023 om 12u.